Wykonywanie zadań operatora OSE zgodnie z art. 5 Ustawy o OSE

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W 2020 r. planowane jest utrzymanie bazy szkół włączonych do OSE w latach 2018-2019 oraz pozyskanie kolejnych lokalizacji, tak, aby na koniec 2020 r. zapewnić możliwość podłączenia do OSE każdej uprawnionej do tego szkole w Polsce.
Wdrożenie OSE pozwoli na:
1) zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie w procesie kształcenia technologii cyfrowych oraz nowoczesnych zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem sieci Internet;
2) upowszechnienie i rozwój nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych (w tym powszechna nauka programowania oraz popularyzacja wiedzy dot. nowoczesnych technologii np. sztuczna inteligencji);
3) wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału;
4) zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie (w szczególności przed dostępem do treści zagrażających prawidłowemu rozwojowi uczniów).
Więcej o OSE dostępne pod adresem: https://ose.gov.pl

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji

 

Wartość dofinansowania: 129 000 000,00  zł   

Koszt inwestycji: 129 000 000,00  zł