Bank Staży i przeprowadzenie pilotażowych staży

Bank Staży i przeprowadzenie pilotażowych staży

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 30 młodych, zmotywowanych osób chcących się rozwijać, borykających się z trudnościami na rynku pracy jako odpowiedź i wychodzenie naprzeciw nowym wyzwaniom rozwojowym;

Umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji i doświadczenia w obszarach związanych z promocją, komunikacją i analizą danych w Internecie;

Wsparcie transformacji cyfrowej organizacji, które zgłoszą się do programu.

Dodatkowo projekt ma na celu ułatwienie młodym osobom, w szczególności chcącym zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe, pozyskiwanie wiedzy na temat wszechstronnych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, w tym poprzez zapewnienie możliwości odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w organizacjach publicznych oraz prywatnych. W ramach projektu stworzona zostanie platforma internetowa, prezentująca dostępne ścieżki rozwoju dla młodych osób w sektorze publicznym. „Bank Staży i przeprowadzenie pilotażowych staży” oferuje wsparcie dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego, umożliwiając udostępnianie m.in. ofert stażowych i zwiększając szanse na dotarcie do młodych osób.

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa - dotacja celowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Wartość dofinansowania/wartość zadania: 4.016.410,00 zł