Strategic programs for advanced research and technology in Europe (SPARTA)

Budowanie europejskiej sieci kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Projekt SPARTA jest jednym z czterech projektów pilotażowych (SPARTA, ECHO, CONCORDIA i CyberSec4Europe) powołanych przez UE w ramach tworzenia europejskiej sieci kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzenia europejskiej mapy drogowej badań i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
 

W ramach zadań organizacyjnych realizowana jest seria wydarzeń promujących nowe osiągnięcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, opracowywana jest mapa drogowa badań, nawiązywane są kontakty i współpraca z nowymi jednostkami i projektami. Od strony badawczo-rozwojowej rdzeniem projektu są cztery programy badawcze o skali typowego projektu H2020, w których prowadzone są badania dotyczące kluczowych kwestii dla cyberbezpieczeństwa Europy. Celem tych programów jest nawiązanie faktycznej współpracy oraz weryfikacja nowatorskich pomysłów w celu umożliwienia ich dalszego rozwoju w ramach przyszłych projektów, realizowanych już przez mniejsze konsorcja. Instytut NASK uczestniczy w dwóch programach: "T-SHARK – Fullspectrum cybersecurity awareness" oraz "CAPE – Continuous assessment in polymorphous environments”.

 

Liderem projektu jest Commissariat A L’énergie Atomique Et Aux Energies Alternatives, Francja. Konsorcjum obejmuje 46 instytucji z 14 krajów europejskich.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.