Centrum Badań i Transferu Technologii - Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz