Nawigacja

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ –

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Bezpieczeństwo informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i poszanowania prawa do prywatności ma nadrzędne znaczenie dla NASK-PIB, stanowiąc jednocześnie zasadniczy atrybut działalności, pozwalający zdobywać i utrzymywać zaufanie do usług świadczonych przez NASK-PIB. Dla realizacji powyższego celu NASK-PIB wdrożył i stosuje politykę bezpieczeństwa informacji w całej organizacji. Ponadto, w kluczowych obszarach działalności NASK-PIB wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO/IEC 27001:2013, uzyskując stosowny certyfikat.

NASK-PIB stosuje przejrzyste zasady dotyczące swojej polityki prywatności, w tym informuje o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, jak długo je przechowuje i komu udostępnia.

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych, NASK-PIB stosuje następujące zasady:

  • NASK-PIB przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji prawnie uzasadnionych celów, dla jakich je gromadzi lub w sposób określony w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  • NASK-PIB przetwarza tylko takie kategorie danych osobowych, jakie są niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
  • NASK-PIB nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z celem ich przetwarzania.
  • NASK-PIB przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.
  • NASK-PIB nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
  • NASK-PIB umożliwia stały kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem inspektorochronydanych@nask.pl.
  • NASK-PIB realizuje obowiązki informacyjne wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wobec osób, których dane dotyczą – szczegółowe informacje znajdą Państwo w witrynach internetowych poszczególnych usług świadczonych przez NASK-PIB.
do góry