Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jego przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB odniesienia się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa –  Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : iod@nask.pl ;

 

2. NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym do celów związanych z obsługą zapytania i udzieleniem odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

3. Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom posiadającym uprawnienie do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odniesienia się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści;

 

5. Mam prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia NASK-PIB udzielenia odpowiedzi;

 

7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

8. Moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania.