Nawigacja

Topnews

Menu kategorii

Wydarzenia 2017

Stypendia NASK - pozyskaj środki na realizację nowatorskiego pomysłu

Fundusze na badania, projekty innowacyjne i inne koncepcje badawczo-rozwojowe, związane z obszarami informatycznymi i nowymi technologiami oferuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Program stypendialny powstał głównie z myślą o rozwoju karier i nowatorskich pomysłów pracowników NASK, ale jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia do konkursu na stypendia badawcze będą przyjmowane do 20 grudnia.

Fundusze na realizację stypendiów w przyszłym roku będą pochodzić z zysku wypracowanego przez NASK w roku bieżącym.

Fundusz stypendialny i badań własnych stanowi realizację naszej wizji rozwoju nauki oraz wzbogacania działalności poprzez wspieranie potencjału indywidualnych, wyróżniających się osób, które mają śmiałe pomysły, potrzebę eksploracji nowych obszarów i nie mieszczą się w schematach, ustalonych dla instytucjonalnej nauki. W konkursie nie określamy tematów ani dyscyplin, które są preferowane. Dajemy wnioskodawcom swobodę wyboru obszaru, którym pragną się zająć. Swoboda naukowa i twórcza wiąże się często z przełomami w myśleniu i w innowacjach. Dlatego staramy się nie ograniczać jej zbyt wąskimi kryteriami konkursu. Oceniana jest przede wszystkim innowacyjność i potencjał badawczy projektu, a także możliwość wykorzystania w praktyce jego rezultatów. Każda wartościowa dla NASK forma aktywności zawodowej, zarówno związana z rozwojem indywidualnym, jak i rozwojem działalności instytutu, może stanowić podstawę przyznania stypendium - wyjaśnia dyrektor NASK PIB dr inż. Wojciech Kamieniecki.

 

O stypendium mogą ubiegać się wszystkie chętne osoby, zarówno zawodowo związane z instytutem, jak i pracujące poza nim. Ważne jest jedynie, aby projekt dotyczył obszarów działalności NASK, a jego przewidywane rezultaty były możliwe do zastosowania w praktyce.

Szczegóły dotyczące konkursu.

do góry