Analizy Strategiczne

Jedną z inicjatyw prowadzonych przez CSIRT NASK w zakresie cyberbezpieczeństwa jest CyberPolicy, czyli kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. W ramach swojej działalności przygotowujemy analizy dotyczące strategicznych, regulacyjnych oraz organizacyjnych aspektów cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. CyberPolicy odpowiada także za gromadzenie informacji na temat nowych regulacji, dokumentów programowych i strategicznych, a także dobrych praktyk i inicjatyw mających bezpośredni wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa i gospodarkę cyfrową. Prowadzimy współpracę z ośrodkami akademickimi, administracją centralną i organizacjami międzynarodowymi. W ramach współpracy w sieci NLO ENISA tworzymy listę polskich ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii.