Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD

Opracowanie metod oraz budowa narzędzi dedykowanych pomiarom pasywnego odbioru usług telewizyjnych w czasie rzeczywistym, w szczególności obserwacji sposobu konsumowania działalności programowej i reklamowej nadawców telewizyjnych w gospodarstwach domowych.

  • Nazwa projektu: Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD
  • Źródło finansowania: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  • Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie metod oraz budowa narzędzi dedykowanych pomiarom pasywnego odbioru usług telewizyjnych w czasie rzeczywistym, w szczególności obserwacji sposobu konsumowania działalności programowej i reklamowej nadawców telewizyjnych w gospodarstwach domowych.

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu tworzony jest system teleinformatyczny mający charakter hurtowni danych mediowych (dane RPD, sygnały referencyjne oraz dane EPG). Jednym z głównym zadań systemu jest pozyskiwanie danych RPD (ang. return-path-data) od operatorów cyfrowych usług telewizyjnych, standaryzacja i gromadzenie tychże danych, a także w przyszłości udostępnianie ich w sposób zagregowany interesariuszom rynku mediowego, w tym domom mediowym czy agencjom reklamowym.

Tworzony system stanowi technologiczne preludium do przekazania branży reklamowej nowych narzędzi do planowania kampanii telewizyjnych (AM – ang. Audience Measurement), a w dalszej przyszłości do stworzenia nowych implementacji technologii adresowania reklam telewizyjnych (DAI - ang. Dynamic Ad Insertion).

REZULTATY PROJEKTU:

  • Prototypowy system teleinformatyczny, tzw. Mikropanel RPD pozwalający pozyskiwać, standaryzować, analizować i wizualizować dane RPD w dużej skali. Pozyskane dane pochodzą od operatorów cyfrowych usług telewizyjnych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

  • NASK-PIB
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU:
  • 22.07.2020 - 30.06.2021