Projekty Edukacyjne

Społeczeństwo informacyjne każdego dnia tworzy się na nowo. Ludzie NASK starają się, by użytkownicy internetu, zwłaszcza dzieci i młodzież, byli nie tylko bezpieczni w sieci, ale tez mogli doskonalić swoje umiejętności.|
NASK realizuje szereg projektów o charakterze edukacyjnym, stanowiących istotny obszar działalności Instytutu. Stanowią one bazę dla cywilizacyjnej zmiany jaką niesie ze sobą nawiększa inicjatywa realizowana przez NASK - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna