Projekty Edukacyjne

Społeczeństwo informacyjne każdego dnia tworzy się na nowo. Ludzie NASK starają się, by użytkownicy internetu, zwłaszcza dzieci i młodzież, byli nie tylko bezpieczni w sieci, ale też mogli doskonalić swoje umiejętności.

NASK realizuje szereg projektów o charakterze edukacyjnym stanowiących istotny obszar działalności Instytutu. Są one bazą dla cywilizacyjnej zmiany jaką niesie ze sobą największa inicjatywa realizowana przez NASK - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.