Projekt EZD RP finansowany przez CPPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przyznała w trybie pozakonkursowym 45,1 mln zł na realizowany przez NASK projekt "EZD RP - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej".

System EZD RP zostanie zrealizowany w ramach dedykowanego projektu pn. "EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej", sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach II Osi priorytetowej POPC "E-administracja i otwarty rząd", Działania 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej". Zainteresowane instytucje administracji rządowej będą mogły skorzystać z EZD RP w formie usługi chmurowej SaaS (Software as a Service) umożliwiającej użytkowanie systemu przez pracowników bez potrzeby inwestowania i administrowania środowiskiem serwerowym.

Koszt realizacji projektu:  45 113 838,48 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE: 38 179 841,50 zł, środki z budżetu państwa: 6 933 996,98 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie NASK i Wojewody Podlaskiego, łącząc  doświadczenie Zespołu PUW z możliwościami organizacyjnymi i technicznymi NASK. System będzie wytwarzany przy aktywnej współpracy z przyszłymi użytkownikami, w szczególności przy udziale Rady Użytkowników EZD RP. System EZD RP będzie własnością Skarbu Państwa.

System EZD RP będzie nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Będzie umożliwiał  kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach, a także  wspomagał m.in.:

  • tworzenie, obsługę i obieg dokumentów zarówno elektronicznych jak i papierowych (w tym korespondencji wpływającą i wychodzącą),
  • zarządzanie aktami i dokumentami w aktach spraw, elektronicznymi i papierowymi, w tym ich udostępnianie i archiwizowanie,
  • zarządzanie informacją oraz zadaniami pracowników,
  • wymianę danych i dokumentów z innymi usługami e-Administracji i współpracę pomiędzy instytucjami z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacyjnych.

 

Nowy rok zapowiada się pracowicie i ekscytująco, czekaliśmy na ten moment, ale i przygotowywaliśmy do realizacji tego ważnego dla państwa polskiego przedsięwzięcia. Budowa nowoczesnego systemu  EZD RP, mającego stać się fundamentem sprawnego i transparentnego Państwa, to wyzwanie ale i odpowiedzialność. Podchodzimy do tego wyzwania z pokorą, ale też z bagażem doświadczeń, naszym i naszych rozlicznych Partnerów, budujących wspólnie z nami jednolity system EZD PUW, który już stał się swoistym standardem EZD w polskiej administracji. Bazując na tym doświadczeniu, możliwościach organizacyjnych, doświadczeniu i bazy wiedzy NASK, a także determinacji ministra cyfryzacji i rządu, wspierającego proces elektronizacji backoffic-u administracji, wchodzimy w nowy 2019 rok z nadzieją i radością, traktując przedsięwzięcie jako misję – mówi Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, gdzie realizowany jest projekt EZD RP.