15. Dzień Bezpiecznego Internetu – tysiące inicjatyw w całej Polsce

Hasło przewodnie 15. edycji Dnia Bezpiecznego Internetu – „Działajmy razem” - okazało się doskonałym podsumowaniem wielu akcji powstających w całej Polsce. Jeszcze w trakcie trwania głównej konferencji z okazji DBI, czyli 5 lutego 2019 roku, liczba inicjatyw stale rosła i osiągnęła liczbę ponad 3300 działań na rzecz stworzenia bezpiecznej sieci.

Również frekwencja podczas konferencji - na widowni Teatru Palladium zasiadło ponad 600 osób - wskazywała na to, że temat jest ważny, ale też motywuje do wspólnych działań.

O tym, dlaczego to jest tak ważne od 2005 roku mówi Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”, organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce. 

- Musimy razem edukować, informować i budować świadomość. Po to, byśmy byli odpowiedzialnymi użytkownikami internetu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, inaugurując tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

- Internet to z jednej strony świetne narzędzie, które rozwija, pozwala edukować, zdobywać nowe możliwości. Z drugiej strony – miejsce zagrożeń. Chodzi o to, byśmy razem informowali, razem edukowali i budowali świadomość tego,  jakie zagrożenia mogą spotkać przede wszystkim młodych ludzi – ale nie tylko – w sieci – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Ta świadomość jest nam potrzebna do tego, byśmy byli odpowiedzialnymi użytkownikami, abyśmy mogli w pełni korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest Internet – dodał szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Tegoroczną konferencję otworzyli: dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krzysztof Silicki, dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Podczas sesji otwierającej konferencję wystąpili także przedstawiciele partnerów akcji – Ewa Krupa z Fundacji Orange, Marcin Olender z Google Polska oraz Magdalena Mazur z Facebook Polska.

Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar w swojej prelekcji podkreślił, że przed dorosłymi – rodzicami i nauczycielami – stoi kilka ważnych wyzwań. - Jednym z nich jest poznanie internetu i zrozumienie, na czym polega życie w sieci – mówił dr Adam Bodnar. – Kolejnym jest rozmowa z dziećmi i młodzieżą na temat wartości oraz tego, że wolność słowa oznacza przede wszystkim odpowiedzialność za to co mówimy i piszemy – dodał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Lepszemu poznaniu młodzieży, jej zachowania w sieci, stylu korzystania przez nią z internetu służą badania, które Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzi od lat. Poza cykliczną diagnozą młodzieży w badaniach Nastolatki 3.0, zrealizowano również badanie o młodych twórcach działających w cyberprzestrzeni. Podczas konferencji o wynikach badań opowiedział Marcin Bochenek, dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w PIB NASK. - Okazuje się, że młodzi twórcy również realizują zasadę „Działajmy razem” – podczas naszych wywiadów niemal wszyscy podkreślali, że tworzą swoje dzieła po to, by przekazać coś innym, ale też czekają na informację od swoich odbiorców po to, by swój przekaz jeszcze lepiej dostosować. Większość młodych twórców nie bawi się internetem, ale traktuje swoje działania bardzo poważnie, często deklarują, że chcą się ciągle uczyć i rozwijać dla swoich odbiorców. Możemy się z tego śmiać, ale prawda jest taka, że ci młodzi ludzie najczęściej mają tysiące, dziesiątki, a nawet setki tysięcy fanów, docierają do nich z przekazem, który jest atrakcyjny dla młodych ludzi – mówił Marcin Bochenek podkreślając, iż nauczyciele, wychowawcy, rodzice mogą skutecznie docierać do młodzieży korzystając z twórczości w internecie. .

Współautorem badań jest prof. Jacek Pyżalski, który podczas konferencji podzielił się swoją wiedzą oraz refleksją na temat tego, jak internet wpływa na nas i jak my wpływamy na internet.

O tym silnym związku młodych ludzi z nowymi technologiami opowiadały również Ewa Dziemidowicz i Agnieszka Nawarenko z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Z kolei Anna Rywczyńska z PIB NASK i Łukasz Wojtasik z FDDS  podkreślali wagę wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci w sieci. O tym, jak konkretnie wspomóc młodzież, dać im siłę, wiedzę oraz narzędzia do mądrego poruszania się w internecie mówiła Beata Biel z Konkret 24, która podpowiedziała jak nauczyć młodych ludzi odróżniania fake newsów od prawdy oraz Izabela Jąderek, seksuolog  Uniwersytetu SWPS, która wyjaśniła zgromadzonym jak poradzić sobie z trudnym i powszechnym zjawiskiem wśród młodzieży oglądania w sieci pornografii.

Niezwykle poruszającymi momentami konferencji były wystąpienia dwóch nauczycielek - Marty Florkiewicz-Borkowskiej ze SP im. Karola Miarki Pielgrzymowice oraz Agnieszki Bilskiej z I LO w Gliwicach, które opowiedziały o swoich inicjatywach, dzięki którym młodzi ludzie, ich uczniowie zaczęli aktywnie działać na rzecz nie tylko bezpiecznego internetu, ale również lokalnych społeczności, osób potrzebujących pomocy.

To, co było ważne w wystąpieniu wszystkich prelegentów to przede wszystkim przekaz o wadze wspólnego działania, ale też o konieczności zmiany podejścia do młodzieży i traktowania ich po partnersku. Jak podkreślali nasi eksperci, tylko wtedy mamy szansę pozostać dla młodych ludzi autorytetami nawet wówczas, gdy słabiej od nich rozumiemy tak szybko zmieniający się cyfrowy świat.