NASK o OSE i ekosystemie cyfrowym w szkole podczas Kongresu Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie

Nauczyciele oraz eksperci z uczelni, instytutów, rządu, firm i organizacji pozarządowych spotykali się w dniach 15-16 marca na II Kongresie Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie. Przedstawili swoje doświadczenia, wyniki badań i wizje, związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii w kształceniu. W kongresie wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski, a NASK reprezentował dyrektor Instytutu prof. Jacek Leśkow.

Podczas Kongresu podpisana została „Deklaracja Tarnowska na rzecz cyfrowej transformacji polskiej szkoły”. Wśród sygnatariuszy obok Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Państwowy Instytut Badawczy NASK– operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Deklaracja ma charakter otwarty.

„Wierzymy, iż Polska stoi przed szansą na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, nie tylko w wymiarze europejskim, ale także globalnym. Stanie się to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będzie krajem ludzi dobrze rozpoznających różnorodne wyzwania współczesności, posiadających wiedzę i umiejętności, a także potrafiących się uczyć przez całe życie” – deklarują sygnatariusze dokumentu.

Autorzy deklaracji zobowiązują się do działania na rzecz jak najszerszego wykorzystania nowoczesnych technik w nauczaniu oraz na rzecz rozwoju systemu kształcenia w taki sposób, aby pozwalał on nauczycielom, uczniom i absolwentom polskich szkół elastycznie reagować na zmiany w otaczającej nas rzeczywistości społecznej, rynkowej i technologicznej.

Postulują, aby cele te były realizowane w oparciu o program OSE, w ramach którego w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie szkoły mają uzyskać dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Szkoły, należące do OSE powinny, według środowisk składających deklarację, otrzymać wsparcie w wyposażeniu się w urządzenia, pozwalające optymalnie wykorzystać dostęp do szerokopasmowego internetu.

„W tym kontekście rekomendujemy stworzenie platformy współpracy, bazującej na istniejących zasobach edukacyjnych sieci, powstałych w Polsce dzięki środkom publicznym. Umożliwi to lepsze wykorzystanie już stworzonych, materiałów i narzędzi, pozwoli na dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniami. Stworzy to także forum dyskusji dla wszystkich tych, którzy kształtują obraz polskiej szkoły” – głosi Deklaracja Tarnowska.

W czasie dwudniowego Kongresu odbyły się debaty i prezentacje na temat wyzwań cyfryzacyjnych i technologicznej transformacji edukacji oraz o kompetencjach cyfrowych. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zaprezentował kierunki prac nad strategią rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, a następnie wziął udział w dyskusji zatytułowanej „Kompetencje cyfrowe Polaków – strategia na niepewne czasy”  oraz w debacie planistycznej pt. „Rynkowe kompetencje cyfrowe Polek i Polaków  – wyzwania trzeciej dekady XXI wieku”.  

W sesji plenarnej otwierającej drugi dzień konferencji, zatytułowanej „Transformacja cyfrowa polskiej szkoły – strategia OSE”, dyrektor NASK prof. Jacek Leśkow zaprezentował program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i przedstawił plany tworzenia szerokiego ekosystemu cyfrowego w szkole. Następnie wziął udział w debacie pt. „OSE jako kręgosłup modernizacji polskiej szkoły–wyzwanie czy nieosiągalny cel?” z udziałem przedstawicieli MEN i szkół.

W kongresie uczestniczyli eksperci, którzy na co dzień badają wpływ nowoczesnych technologii na społeczeństwo a także propagatorzy rozwoju edukacji zgodnie z postępem technologicznym. Prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr hab. Jacek Pyżalski zaprezentował wyniki polskiej części badań dotyczących korzystania z internetu przez młodzież w Unii Europejskiej. Omawiane też były możliwości wykorzystania w nauczaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja lub rzeczywistość wirtualna.