Dyrektor NASK na spotkaniu specjalistów w dziedzinie AI w USA

Rozwijanie współpracy badawczej w zakresie sztucznej inteligencji, analizy danych i cyberbezpieczeństwa to główny cel spotkania eksperckiego o światowym zasięgu, w którym pod koniec marca w Stanach Zjednoczonych weźmie udział Dyrektor NASK PIB prof. Jacek Leśkow w roli jednego z głównych panelistów.

Inauguracyjne warsztaty „Emerging Data Science Methods for Complex Biomedical and Cyber Data” odbędą się na Augusta University w stanie Georgia w dniach 29-30 marca 2019 r. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów w wydarzeniu weźmie udział kilku znakomitych prelegentów, którzy są pionierami w zakresie analiz Big data. Celem dwudniowego spotkania jest zapoznanie m.in. absolwentów, stypendystów i naukowców u progu kariery z rozwijającymi się statystycznymi metodami przetwarzania złożonych danych w różnych dziedzinach naukowych, szczególnie w zakresie nauk biomedycznych i cyber science.

W ramach konferencji czołowi eksperci z poszczególnych dziedzin przedstawią zarysy badań i wygłoszą wykłady. Dyrektor NASK prof. Jacek Leśkow, specjalizujący się w statystycznej obróbce sygnałów i sztucznej inteligencji, poprowadzi pierwszego dnia, w piątek, dyskusję panelową, podczas której zostaną podsumowane podejmowane na spotkaniu tematy.

Współpraca z zagranicznymi partnerami w dziedzinie usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa oraz badań i rozwoju jest dla Państwowego Instytutu Badawczego NASK kluczowa. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych odwiedzę cztery ośrodki akademickie i spotkam się z naukowcami. Zależy mi na nawiązaniu współpracy z polonijnymi przedstawicielami świata nauki. Ich wiedza z zakresu sztucznej inteligencji i jej zastosowań w cyberbezpieczeństwie może być nam wysoce przydatna. NASK powinien absorbować wiedzę i doświadczenie ze światowych instytucji, dlatego będziemy rozwijać współpracę z ośrodkami badawczymi, uczelniami, a także przedsiębiorstwami działającymi w wielu miejscach na świecie. Już teraz realizujemy wiele projektów naukowych z zagranicznymi partnerami – mówi Dyrektor NASK PIB prof. Jacek Leśkow.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost ilości złożonych danych pochodzących z różnych dyscyplin, mediów społecznościowych, ruchu sieciowego i z otaczającego nas środowiska. Dla naukowców analizujących dane i statystyków taka różnorodność danych to wielka szansa, ale i poważne wyzwanie ze względu na ich ilość i złożoność. Dlatego - jak podkreślają organizatorzy - założeniem tych warsztatów jest rozwijanie współpracy badawczej między specjalistami w dziedzinie analizy danych i statystykami a przedstawicielami innych dyscyplin naukowych w celu sprostania największym wyzwaniom związanym z przetwarzaniem danych.

Wśród uczestników konferencji będzie m.in. jeden z uznanych światowych specjalistów uczenia maszynowego prof. George Cybenko z amerykańskiej uczelni Darthmouth College, należącej do elitarnej Ligi Bluszczowej, oraz prof. Bani K. Mallick z Texas A&M University, który ma duży wkład w teorię i praktykę metod bayesowskich.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Biostatystyki i Analizy Danych na Wydziale Zdrowia Publicznego Medical College of Georgia (MCG) na Augusta University (AU). Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://www.augusta.edu/mcg/dphs/workshop/

W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych Dyrektor NASK 27 marca spotka się z wicerektorem renomowanego University of Virginia, Stephenem D. Mullem, który zaprosił go do odwiedzenia uczelnianego kampusu i dyskusji dotyczącej współpracy między University of Virginia a instytutem NASK. Mull był dwukrotnie ambasadorem USA w Polsce i ma duże zasługi w kwestii umacniania dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Dyrektor NASK zaplanował również w czasie wizyty w USA spotkanie z Polonią naukową w Filadelfii.