Spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa

W dniu 15.04.2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się kolejne, piąte spotkanie Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczył Minister Karol Okoński – Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Spotkanie prowadził Krzysztof Silicki – lider Grupy, Zastępca Dyrektora NASK-PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji.

Celem spotkania było przedstawienie nowych zagadnień, które będą przedmiotem prac Grupy ds. cyberbezpieczeństwa w 2019 roku. Są to certyfikacja  w cyberbezpieczeństwie - kontynuacja prac Zespołu CertiSecPL, cyberbezpieczeństwo Przemysłu 4.0
oraz bezpieczeństwo cyfrowe w łańcuchu dostaw.
Kontynuowane będą również dotychczasowe prace związane z edukacją  w cyberbezpieczeństwie.
W wyniku spotkania powołane zostały cztery Zespoły dedykowane ww. zagadnieniom, są to:

  • Zespół ds. edukacji w cyberbezpieczeństwie
  • Zespół ds. certyfikacji w cyberbezpieczeństwie - CertiSecPL
  • Zespół ds. cyberbezpieczeństwa Przemysłu 4.0
  • Zespół ds. bezpieczeństwa cyfrowego w łańcuchu dostaw

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Izb i organizacji branżowych oraz zainteresowanych przedsiębiorców. 

Osoby zainteresowane pracami Grupy zachęcamy do kontaktu z Departamentem Cyberbezpieczeństwa sekretariat.dc@mc.gov.pl