NASK wesprze finansowo inicjatywy edukacyjne

Inicjatywy edukacyjne, mające na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych, będą wspierane przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. O utworzeniu specjalnego funduszu na ten cel zdecydował Dyrektor NASK dr hab. inż. Jacek Leśkow. 26 kwietnia na pierwszym posiedzeniu zebrała się kapituła funduszu, w której skład wchodzą eksperci ze środowiska naukowego i akademickiego.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych powstał z myślą o dofinansowaniu różnorodnych działań, zmierzających do rozwijania kompetencji cyfrowym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W Polsce rozwijaniem kompetencji cyfrowych zajmują się różne instytucje np. organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, lokalne społeczności. NASK, za pomocą nowego funduszu, chce wspierać część z nich, aby łączyć siły w działaniu na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Oceną inicjatyw, wnioskujących o wsparcie będzie się zajmowała Kapituła Funduszu, składająca się z ekspertów w dziedzinie informatyki, edukacji medialnej  wykorzystania nowych technologii.

Pierwsze posiedzenie Kapituły odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie NASK w Warszawie. Dyrektor NASK wręczył na nim nominacje członkom kapituły. W jej skład wchodzą:

Prof. dr hab. Krzysztof Diks - Uniwersytet Warszawski -  Prezes Kapituły Funduszu,

Dr Anna Beata Kwiatkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dr Agnieszka Wrońska, NASK,

Prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski,

Dr hab. prof. SGH Jerzy Surma, Szkoła Główna Handlowa

 

{GALERIA:1363-1364-1365-1366-1367}