Technologia i inne wyzwania współczesnej szkoły na Kongresie Edukacyjnym NASK

Elektroniczne gadżety ogłupiają dzieci? Czy mogą pomóc im uczyć się skuteczniej? Jak wykorzystać internet na codziennych zajęciach w szkole? Czy nowoczesność to tylko technologia? – te i inne tematy będą omawiali eksperci na Kongresie Edukacyjnym - "OSE świat możliwości", organizowanym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy 7 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie otworzy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czy tego chcemy, czy nie, internet stał się dla młodzieży naturalnym środowiskiem codziennych aktywności – rozrywki, życia społecznego, zdobywania informacji o świecie. Średni czas korzystania z internetu przez polskich nastolatków wynosi 4 godzin i 12 minut na dobę – wynika z badań z cyklu "Nastolatki 3.0", przeprowadzonych przez NASK.  27 proc. ankietowanych zadeklarowało korzystanie z internetu od dwóch do czterech godzin dziennie. Niewiele mniejszy odsetek (22,9 proc.) od czterech do sześciu godzin. 12 proc. szacuje, że spędza dziennie w sieci osiem lub więcej godzin. Lista czynności, do których młodzież wykorzystuje zasoby internetu obejmuje naukę – poszukiwanie informacji potrzebnych do odrabiania lekcji i przygotowania się na zajęcia w szkole. Naturalnym byłoby wykorzystywanie w szkole internetu nie tylko do przekazywania wiedzy, ale też do ćwiczenia umiejętności samodzielnego zdobywania informacji. Nie zawsze jednak tak to wygląda. Badania nastolatków wykazały, że jeżeli nauczyciele wykorzystują internet na zajęciach, to najczęściej po to, aby odtwarzać filmy – spotkało się z tym 81,2 proc. badanych. Nauczyciele pokazują też prezentacje (77,6 proc. uczniów ma takie doświadczenie), w dalszej kolejności korzystają z programów edukacyjnych (60,6 proc.), pokazują zdjęcia (48,1proc.). Z kolei ucząc się w domu, uczniowie szukają pomocy przede wszystkim na Wikipedii (76,3 proc.) oraz po prostu wpisują swoje pytania do wyszukiwarki (62,6 proc.). Popularnym źródłem szkolnej wiedzy są też serwisy z gotowymi odpowiedziami, np. Ściąga, Odrabiamy, Zapytaj, Bryk. Każdy z nich jest wskazywany jako często używane źródło przez ponad 20 proc. nastolatków. Niektóre regularnie odwiedza połowa ankietowanych. Z tych wyników wyłania się obraz edukacji nastawionej na bierne przyswajanie i odtwarzanie wiedzy. Tymczasem wiadomo, że bardziej skuteczne są modele aktywizujące uczniów, wymagające od nich większego zaangażowania twórczego i samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów.

Na kongresie będą przede wszystkim prezentowane praktyczne rozwiązania, możliwe do zastosowania na szeroką skalę w szkołach w całej Polsce. Zaprosiliśmy wielu praktyków, którzy mają doświadczenie z wykorzystaniem nowych narzędzi w kształceniu młodzieży – mówi Marcin Bochenek, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.

W trakcie kongresu przedstawione zostaną innowacyjne sposoby wykorzystania w szkole technologii – np. rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Zaprezentowane zostaną wyniki badań, dotyczących wykorzystywania internetu przez młodzież. Eksperci podzielą się również swoimi doświadczeniami na temat wdrażania do codziennego kształcenia innowacyjnych narzędzi. W trakcie warsztatów uczestnicy konferencji poznają skuteczne sposoby na wprowadzania cyfrowych nowości do swoich szkół. 

Tematem będą też możliwości związane z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE). W ramach tego rządowego programu wszystkie szkoły uzyskają możliwość korzystania bezpłatnie z szerokopasmowego internetu.

Budowa OSE jest przedsięwzięciem na miarę cywilizacyjną. Bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu będzie możliwy nie tylko w dużych miastach, gdzie istnieje gęsta infrastruktura telekomunikacyjna, ale również na wsiach i w małych miasteczkach. Wszyscy uczniowie, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania powinni mieć równy dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych – nie tylko w sensie możliwości technicznych, ale też w znaczeniu wysokiej jakości treści i form ich przyswajania – mówi Dyrektor NASK dr hab. inż. Jacek Leśkow.

Z myślą o tym powstaje ekosystem OSE, który umożliwi udostępnianie i wymianę treści, narzędzi i idei, służących wykorzystaniu nowych technologii w twórczy i kształcący sposób. NASK planuje stworzyć zaplecze techniczne ekosystemu oraz system promujący aktywność uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu i tworzeniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.