Świat zmian, świat możliwości

Szybki internet, podnoszenie kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwo w sieci to były najważniejsze tematy poruszane 7 czerwca 2019 r. podczas Kongresu Edukacyjnego NASK OSE „Świat możliwości”, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Do tej myśli przewodniej odnieśli się w swoich wystąpieniach wszyscy prelegenci, którzy wystąpili podczas kongresu. Spotkanie otworzył Marek Zagórski, minister cyfryzacji, który między innymi powiedział:

- Mówienie o nowoczesnej szkole bez szybkiego internetu to jak pływanie w basenie bez wody. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to zmieni – oraz dodał: - OSE to nie tylko internet. Chodzi też o rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, wyposażanie szkół w nowoczesne narzędzia, wspieranie młodych talentów. Takie projekty również realizujemy – powiedział Marek Zagórski.

Jednocześnie wspomniał o mLegitymacji szkolnej, Klubach Młodego Programisty, CodeWeeku oraz Cyfrowej Majówce. A to tylko część z działań, które są realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wszystko po to, aby jak najlepiej podnosić cyfrowe kompetencje młodzieży. Jednak, jak zaznaczył minister, nie da się tego zrobić bez udziału dorosłych, którzy również powinni cyfrowe kompetencje rozwijać.

Wśród ponad trzystu uczestników kongresu najwięcej było nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół z całej Polski i to jest bardzo optymistyczne, ponieważ pokazuje, że środowisko związane z edukacją chce się włączać aktywnie w tworzenie nowego, cyfrowego świata. O tym, jak jest to ważne mówił prof. Jacek Leśkow Dyrektor PIB NASK.

- Musimy dbać o harmonijny, uczciwy rozwój kompetencji cyfrowych naszego społeczeństwa – powiedział prof. Leśkow oraz dodał: - Starajmy się zarządzać cyfrową przyszłością zgodnie z wartościami, które wyznajemy. Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nadajmy jej ramy, które nam odpowiadają.

Kongres miał być przede wszystkim praktycznym wsparciem dla pracowników oświaty. Kolejne wykłady były więc porcją rzetelnej wiedzy, prezentacja sprawdzonych programów. Jednym z nich jest projekt STEAM, o którym mówił Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE w NASK, w wystąpieniu zatytułowanym „Wzajemne uczenie się uczniów w projektach STEAM”.

Z kolej Marcin Bochenek, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK, opowiedział o tym, jacy są uczniowie XXI wieki, czego potrzebują, jakie wartości są dla nich ważne. Wnioski na temat młodzieży są efektem dużych ilościowych i jakościowych badań, które zostały przeprowadzone przez NASK – „Nastolatki 3.0” oraz „Młodzi twórcy w interenecie”, których współtwórcą jest prof. Jacek Pyżalski z UAM w Poznaniu. Najważniejszy wniosek z tych badań jest taki, że młodzi ludzie nie rozdzielają świata na cyfrowy i rzeczywisty – dla nich te aspekty przeplatają się tworząc jeden świat. To, czego w nim naprawdę potrzebują to przewodnicy i autorytety, dzięki którym łatwiej odkryją nie tylko możliwości sieci, ale też własny talent, kreatywność, unikalne umiejętności.

W dalszej części kongresu prelegenci zaprezentowali takie właśnie konkretne rozwiązania. Ewa Krupa Prezes Fundacji Orange mówiła o projekcie „Lekcja: Enter” skierowanym do szkół, dzięki któremu w ciągu 4 lat zostanie przeszkolonych 75 tysięcy nauczycieli, tak aby w swojej codziennej pracy, na każdej lekcji mogli wykorzystywać zasoby sieci, uczyć młodych ludzi wyszukiwania wartościowej wiedzy, ale też tworzenia w internecie.

O ciekawym i funkcjonującym już rozwiązaniu, dzięki któremu książki nie są niezbędne, aby pozyskać wiedzę, mówił Bogdan Wróbel z portalu Edukator.pl. To właśnie pod tym adresem nauczyciele, uczniowie, ale też rodzice chcący wspomóc swoje dzieci, znajdą ogromną bazę informacji, doświadczeń, zadań, ćwiczeń. Wystąpienie Bogdana Wróbla nosiło tytuł: „Cyfrowa szkoła: koniec teorii, czas na wdrożenie” i po jego wysłuchaniu uczestnicy kongresu nie mieli wątpliwości, że cyfrowa szkoła to faktycznie nie jest przyszłość, ale teraźniejszość, z której warto korzystać. Kolejne dwa wystąpienia również przybliżały praktyczną wiedzę dotyczącą cyfryzacji szkoły. Jolanta Gradowska z NSS eTwinning Polska mówiła o możliwościach wykorzystania projektów międzynarodowych programu eTwinning do wprowadzania do szkół kompetencji przyszłości, zaś Robert Turski i Marcin Wolski z Grupy Edukacyjnej 3.0 zaprezentowali narzędzia VR/AR jako produktów wspomagających nauczanie.

Serię przedpołudniowych wykładów zakończyła Anna Rywczyńska z Akademii NASK, która opowiedziała o bezpieczeństwie w sieci młodych ludzi, o tym jak o nie zadbać, na co zwracać uwagę. Swoje wystąpienie rozpoczęła od słów: - Wielu dorosłych mówi, że nie zna się na interencie, więc nie będzie się wtrącało w to, co dzieci robią w sieci. Takie podejście jest szkodliwe, przecież w życiu również nie wiemy jak działają różne urządzenia, aby ostrzec nasze dzieci przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Nie musimy wiedzieć jak działa suszarka, żeby przestrzec dziecko, by nie wrzuciło urządzenia podłączonego do prądu do wanny z wodą. Być może na tym właśnie polega największe wyzwanie dla nauczycieli, rodziców, opiekunów – zastanowić się, jak ogólne, życiowe zasady bezpieczeństwa, fair play przełożyć na  rzeczywistość interenetu. A przede wszystkim, jak określić swoje miejsce i rolę w towarzyszeniu młodym ludziom w eksplorowaniu sieci.

Na zakończenie odbyło się pięć sesji równoległych, które miały charakter warsztatów. Poruszano tematy w obszarach:  Ekosystem OSE , świat cyfrowych możliwości – najlepsze praktyki w edukacji, zagrożenia w sieci – wyzwania, zapobieganie, reagowanie, nowe technologie w edukacji i jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat.

Zgodnie z zapowiedziami NASK planowana jest organizacja kolejnych Kongresów Edukacyjnych. Z pewnością jest taka potrzeba, ponieważ do końca 2020 roku do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej mają zostać podłączone wszystkie szkoły w Polsce.