NASK na rozdaniu nagród w konkursie EkoMonster

Niewidoczne, ale niebezpieczne – zagrożenia płynące z powietrza w swoich pracach przedstawiali uczestnicy drugiej edycji konkursu ekologicznego EkoMonster. Kartonowe roboty, ptak w zaśmieconym gnieździe i w połowie zniszczona kula ziemska – w takiej formie wyobrazili je sobie uczniowie. Uroczyste rozdanie nagród z udziałem przedstawicieli NASK odbyło się we wtorek w siedzibie Sejmu RP.

Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA) jest Partnerem konkursu, którego celem jest podwyższanie wśród najmłodszych świadomości ekologicznej i zdrowotnej, aby kolejne pokolenia były świadome występujących zagrożeń oraz by dążyły do ich ograniczenia. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu ekologicznego jest poseł Marek Opioła, który jako parlamentarzysta podejmuje kwestie wpływu jakości środowiska naturalnego na zdrowie i jakość życia mieszkańców regionu.

Druga edycja konkursu EkoMonster miała zapoznać uczniów ze szkół podstawowych z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego, mławskiego, sierpeckiego i żuromińskiego z kluczowymi zagrożeniami w obszarze jakości powietrza. „Wśród zidentyfikowanych zagrożeń wyróżnić należy cztery kominy, które skracają oddech mieszkańców miast i wsi. Są to: niska emisja z domowych pieców, palenie papierosów, spaliny samochodowe, pyły przemysłowe” – czytamy na stronie konkursu.

Te czynniki są same w sobie groźne dla zdrowia, a pojawienie się ich równocześnie może doprowadzić do występowania groźnych chorób, w tym nowotworów. Zagrożenia, które czyhają na nas w powietrzu, ciężko sobie uświadomić, bo są niewidoczne. Dlatego zadaniem uczestników było stworzenie instalacji lub rzeźby potworów/maszyn – EkoMonsterów, które będą przypominały o tych niebezpieczeństwach.

Wśród laureatów głównych nagród znalazły się szkoły: SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach, SP nr 2  im. Armii Krajowej w Sierpcu, SP nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie i SP nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku. Jury dodatkowo wyróżniło prace z SP w Lelicach.

- Zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie, żeby edukować wszystkich - dzieci i dorosłych – jak dbać o powietrze, o to, żeby nasze środowisko było czyste, bezpieczne. W podzięce za to, że zrobiliście tak piękne prace, postanowiliśmy ufundować skromną nagrodę, jaką będzie podłączenie waszych szkół do ESA – Edukacyjnej Sieci Antysmogowej – zwrócił się do uczniów obecnych na rozdaniu nagród Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych Bartłomiej Klinger.

W ramach nagrody sponsorowanej przez Instytut NASK szkoły zostaną włączone do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA) i wyposażone w miernik zewnętrzny pyłów PM2,5 oraz PM10 oraz wyświetlacz LED. Państwowy Instytut Badawczy NASK zrealizuje szkolenia dla nauczycieli-koordynatorów projektu ESA oraz przekaże szkołom komplet materiałów edukacyjnych.

Ponadto wszystkie szkoły, których prace zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, otrzymały tytuł „EkoSzkoły” nadany przez Ministra Edukacji, natomiast nauczyciele towarzyszący uczniom w przygotowaniu tych prac otrzymają tytuł „Nauczyciela EkoPozytywnego”. Uczniowie z zespołów, które stworzyły prace zakwalifikowane do etapu finałowego, otrzymali tytuły „Uczniów EkoPozytywnych” nadanych przez Ministra Edukacji.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Biorące udział w projekcie szkoły – w tej chwili już prawie 340 - zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia wszystkim bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.