Nasz białostocki oddział ma już rok!

Grupa NASK rozrasta się z każdym rokiem. 1 czerwca 2018 roku został powołany oddział w Białymstoku. Od tamtego czasu zespół ekspertów prężnie działa przede wszystkim realizując i wdrażając jeden ze sztandarowych projektów NASK – EZD RP, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Realizowany jest on we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim.

System EZD RP będzie  udostępniany  nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom administracji publicznej. Poszczególne jednostki będą samodzielnie decydować o jego wdrożeniu, mając na uwadze planowane wprowadzenie obowiązku komunikacji elektronicznej w całej administracji. Nie będzie obowiązku stosowania EZD RP, ale przewidywane jest wprowadzenie obowiązku stosowania systemów klasy EZD w administracji rządowej RP. To nie jedyne, choć najważniejsze, zadanie Oddziału NASK w Białymstoku.

- Wdrażamy system EZD PUW, szkolimy i świadczymy wsparcie niespełna 73 tys. użytkownikom systemu, który jest własnością Skarbu Państwa – mówi Magdalena Sawicka, zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku i dodaje: - Poza tym Tworzymy system eRPL, który już niebawem zelektronizuje rządowy proces legislacyjny. Budujemy Platformę Innowacyjnej Administracji „PIA”, która ma stać się podstawowym kanałem pozyskiwania zasobów IT, usług i aplikacji (oprogramowania) dla instytucji publicznych. Udostępnienie PIA przyczyni się do wypracowania oraz upowszechnienia w administracji publicznej standardów w zakresie bezpiecznego, pod względem formalnym i technicznym, dostępu do narzędzi i usług teleinformatycznych podnoszących efektywność codziennej pracy instytucji publicznych oraz usprawniających kontakt obywateli i przedstawicieli biznesu z administracją.

Te liczne zadania realizowane są przez pięć zespołów – Wsparcia użytkowników, Zespół ds. Wdrożeń, Programistów, Architektów i Analityków, Administratorów. Pracę koordynują – Dyrektor Oddziału, Zastępca dyrektora – Kierownik Działu Merytorycznego oraz Kierownik Działu Technicznego.

Rocznica powstania Oddziału NASK w Białymstoku była też okazją, by na chwilę oderwać się od pracy i świętować. 7 czerwca 2019 r. zespół z Białegostoku wspólnie z Dyrektorem NASK Jackiem Leśkowem, Zastępcami Dyrektora - Ewą Niewiadomską-Szynkiewicz oraz Bartłomiejem Klingerem uczcili tę przyjemną rocznicę. Poza rozmową o dalszych planach i działaniach Oddziału w Białymstoku, podsumowaniu dotychczasowej pracy, nie mogło obyć się bez tortu! Ostatni etap jubileuszu odbył się w Ośrodku Konferencyjnym „Knieja” w Supraślu, w którym nie zabrakło wspólnych gier, zabaw i rywalizacji, które jeszcze bardziej umocniły białostocki zespół.