Eksperci europejscy z obszaru cyberbezpieczeństwa spotkają się w Warszawie

Ponad 100 specjalistów, należących do zespołów reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem w internecie z całej Europy, spotyka się w Warszawie na ramach prac międzynarodowej grupy roboczej, aby wymienić doświadczenia i poszerzyć współpracę.

Tematem spotkania będą zagrożenia, z którymi aktualnie mierzą się eksperci na całym świecie oraz sposoby ograniczania ich skutków. Będzie mowa między innymi o złośliwych koparkach kryptowalut, które infekują komputery i bez wiedzy właściciela angażują jego zasoby, aby przynosić zyski przestępcy. Prezentowany również będzie międzynarodowy projekt badawczy SISSDEN (Secure Information Sharing Sensor Delivery event Network), realizowany przez konsorcjum ośmiu instytucji z różnych krajów europejskich. Projekt, którego liderem jest NASK PIB, ma na celu budowę sieci wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w internecie. Czujniki rozmieszczone w ponad 30 krajach mają za zadanie automatycznie wykrywać zmasowane próby ataku, takie jak złośliwy spam lub podejrzane próby połączeń. W ramach projektu tworzone są też zaawansowane narzędzia do analizy próbek zebranych przez sensory, np. w celu lokalizacji serwerów kontrolujących sieci botów lub zawiadujących atakami ransomware.

Grupa robocza dla zespołów CSIRT (Computer Security Incident Response Team) działa w ramach stowarzyszenia GEANT. Jest to zrzeszenie akademickich sieci komputerowych, do którego od lat 90. Należy NASK PIB. W obrębie GEANT działają grupy robocze, zajmujące się różnymi zagadnieniami, związanymi z zarządzaniem sieciami, ich bezpieczeństwem, rozwojem i wykorzystaniem. Początkowo do grup należeli tylko eksperci związani z sieciami akademickimi. Później dołączyli także inni. Do grupy roboczej CSIRT należą m.in. zespoły pracujące dla firm prywatnych, agencji rządowych i wojskowych.

Spotkania odbywają się trzy razy w roku w różnych miejscach w Europie. Współgospodarzem spotkania w Warszawie są: NASK z zespołem CERT Polska oraz Orange Polska.