Cywilne instytuty badawcze na rzecz obronności

Najnowsze wyniki badań, projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne rozwiązania w sektorze bezpieczeństwa i obrony narodowej zaprezentowały instytuty badawcze podczas konferencji „Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej”, która odbyła się 18 lipca w Warszawie. NASK PIB przedstawił prowadzone obecnie prace badawcze i międzynarodowe projekty naukowe w obszarze cyberbezpieczeństwa i biometrii.

Państwowy Instytut Badawczy NASK realizuje szereg badań, dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa sieci, zarządzania ryzykiem oraz systemu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i usług kluczowych. Wynikiem prac badawczych jest wiele narzędzi z obszaru monitorowania ruchu sieciowego, wykrywania i zwalczania malware’u oraz raportowania incydentów i prognozowania zagrożeń.

Podczas konferencji wybrane projekty badawcze NASK PIB zaprezentował  dr inż. Adam Kozakiewicz, kierownik projektu badawczego SISSDEN (Secure Information Sharing Sensor Delivery Event Network). Dr Kozakiewicz przedstawił wyniki prac międzynarodowego konsorcjum, które, korzystając z infrastruktury budowanej w kilkudziesięciu krajach na świecie, rozwija sieć umożliwiającą rejestrację aktywności przestępczej. W ramach projektu pasywne techniki obserwacyjne rejestrują aktywność botnetów – rozsyłanie malware’u, próby przejmowania kontroli nad komputerami firm, instytucji i osób prywatnych oraz inne niepożądane zdarzenia, których miliony mają miejsce w każdej sekundzie w globalnej sieci. Analizy tych zdarzeń pozwalają wykryć wzrost ryzyka, a także dostarczają wiedzy, wspomagającej rozwój zabezpieczeń i technik śledczych.
W czasie spotkania omawiany był również program budowy polskiej Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa. Gotowy system pozwoli na uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o potencjalnych konsekwencjach cyberzagrożeń i umożliwi szybkie orientowanie się w bieżącej sytuacji. Platforma będzie narzędziem wymiany informacji w celu analizy ryzyka i zarządzania nim w danym momencie oraz z uwzględnieniem prognoz rozwoju sytuacji. W ramach projektu powstanie ekspercki system wspomagania decyzji w procesach identyfikacji kluczowych usług oraz powiązań miedzy usługami i podmiotami, jak również prototyp interaktywnego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach. Opracowane zostaną innowacyjne metody dynamicznej i statycznej analizy ryzyka oraz narzędzia detekcji podatności i zagrożeń. 

Kolejny projekt, zaprezentowany przez NASK na konferencji, związany jest z narzędziami biometrycznymi. Specjaliści z instytutu we współpracy m.in. z Politechniką Warszawską tworzą system, umożliwiający analizowanie zdjęć i materiałów wideo w celu rozpoznania na nich osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. System będzie w stanie identyfikować osoby na podstawie rysów twarzy i cech sylwetki. W tym celu tworzone są tzw. silniki biometryczne, czyli programy analizujące cechy ciała i oznaczające je w formie wzorców biometrycznych. Takie wzorce następnie mogą być wykryte w sposób automatyczny w materiałach pozyskanych np. z monitoringu. 

 Konferencję  „Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej” organizuje Rada Główna Instytutów Badawczych. Celem wydarzenia jest przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności Państwa, jak również skierowanie do MON propozycji współpracy. Przedstawiciele 20 instytutów cywilnych, bazując na dotychczasowym dorobku i doświadczeniach, zaprezentują swoje możliwości badawcze i wdrożeniowe, jak również gotowe produkty, będące wynikiem nowatorskich projektów. Niektóre z rozwiązań mają zastosowanie typowo wojskowe, a niektóre są bardziej uniwersalne, lecz po odpowiedniej modyfikacji i dostosowaniu mogą być wykorzystane na potrzeby wojska. Prezentacje konferencyjne będą obejmować szeroką problematykę – z obszarów techniki, informatyki, materiałoznawstwa, biotechnologii.