NASK w Białymstoku wspiera programistów

31 października 2019 roku w białostockiej kawiarni Fama odbyło się 43. spotkanie Białostockiej Grupy Użytkowników Pythona. Wydarzenie skupiło ok. 100 osób, pasjonatów programowania w języku Python - studentów oraz pracowników lokalnych firm IT.

Po raz pierwszy do sponsorów wydarzenia dołączył NASK PIB reprezentowany na spotkaniu przez Mariusza Madejczyka Dyrektora oddziału NASK w Białymstoku oraz licznie przybyłych programistów NASK. Zgromadzonym uczestnikom Mariusz Madejczyk przedstawił zarys działalności Instytutu, opowiedział o budowanych w Oddziale nowoczesnych systemach i realizowanych celach, m. in. o utworzeniu kompetencji oraz produktów opartych na algorytmach sztucznej inteligencji z wykorzystaniem Pythona i tworzonej dla rządu polskiego Platformy Innowacyjnej Administracji. Serdecznie zapraszał też do współpracy z NASK. 

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie Białostockiej Grupy Użytkowników Pythona.