Wyzwania w działaniach wojskowych w miastach na konferencji ICMCIS 2020

Pozyskiwanie informacji jest kluczowe dla powodzenia operacji wojskowych. Niestety dostęp do pełnych i wiarygodnych danych jest zawsze wyzwaniem. Szczególnie trudna sytuacja występuje wtedy, kiedy działania militarne prowadzone są w terenie zurbanizowanym.

Rozwiązaniom ICT dla operacji wojskowych w miastach poświęcona będzie najbliższa edycja międzynarodowej konferencji Military Communications and Information Systems ICMCIS 2020. Gromadzi ona instytucje eksperckie z krajów NATO. W przyszłym roku odbędzie się w Amsterdamie w dniach 12-13 maja. NASK jest jedną z instytucji wspierających organizację ICMCIS.

 

Miasta w coraz większym stopniu uznawane są za strategiczne cele potencjalnych ataków wojskowych, politycznych lub terrorystycznych. Wiele z nich jest aktualnie areną konfliktów i aktów przemocy. Zatem myśląc o zaangażowaniu sił NATO w operacje na terenach zurbanizowanych należy zadawać nie pytanie „czy?”, ale „kiedy?”. Mogą to być operacje o charakterze humanitarnym, stabilizacyjnym a nawet bojowym.

 

Działania w miastach zawsze są złożone, ryzykowne i kosztowne w realizacji, a ich wynik niepewny. Wobec tego należy zakładać, że właśnie tam ewentualni przeciwnicy będą szukać pola starcia z krajami NATO. Dlatego też terenom zurbanizowane analitycy poświęcają szczególnie dużo uwagi. Opracowywane są specjalne koncepcje działań, doktryna, szkolenie, uzbrojenie i wyposażenie z myślą o działaniach w miastach. Dotyczy to również technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Przyszłoroczna konferencja ICMCIS odbędzie się w Amsterdamie. Jej organizatorami są Ministrie van Defensie (Holandia) and TNO (Holandia). Trwa przyjmowanie propozycji referatów. Termin nadsyłania prac upływa 13 stycznia 2020. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie konferencji ICMCIS.