Zlot OSEhero

Wyjątkowi nauczyciele – laureaci programu OSEhero spotkają się 3 i 4 grudnia w Warszawie na swoim pierwszym zlocie. W programie zlotu OSEhero intensywne warsztaty i interdyscyplinarne gry z wykorzystaniem smartfonów. Na zlocie zostanie też zainicjowany konkurs na scenariusze lekcji o sztucznej inteligencji.

OSEhero to nauczyciele, których wskazały ich szkolne społeczności. Pracują w szkołach, które korzystają z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To pedagodzy z misją i pasją, którzy potrafią twórczo i wartościowo wykorzystać w szkole nowoczesne technologie. I co najważniejsze, ich kolejnych lekcji uczniowie nie mogą się doczekać.

Organizatorzy chcą przedstawić sobie nauczycieli, którzy przyjadą na zlot i dać im okazję do wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń. Planują też dostarczyć im twórczej rozrywki dzięki grze z wykorzystaniem smartfonów.

Ponadto w drugim dniu warsztatów zostanie ogłoszony konkurs, w którym będą mogli wziąć udział #OSEhero. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza zajęć na temat sztucznej inteligencji – nie tylko na potrzeby lekcji informatyki. Sztuczna inteligencja uznawana jest za przełomową technologię, która ma potencjał przeobrażenia społeczeństwa, ekonomii, badań naukowych. Z tego powodu budzi zainteresowanie w różnych kręgach i jest przedmiotem debat specjalistów w dziedzinie nauk ścisłych,  technicznych, ale też przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Istotne znaczenie dla rozwoju AI mają też zagadnienia etyczne. Dlatego zajęcia na ten temat mogą odbywać się nie tylko na matematyce i informatyce, ale też na lekcjach innych przedmiotów, również humanistycznych i artystycznych.

Najważniejsze w scenariuszach, które mają być przygotowane przez OSEhero, jest ich angażujący uczniów charakter, według konwencji tzw. lekcji odwróconej. Polega ona na tym, że nauczyciel przed lekcją zadaje uczniom pracę domową, w trakcie której sami zdobywają wiedzę i wyrabiają sobie pogląd na jakiś temat. Następnie w trakcie zajęć wykonują działania związane z tym zagadnieniem, starając się zbadać go dokładniej lub obronić tezę, przyjętą podczas samodzielnej pracy.

Scenariusze, wykorzystujące dodatkowo przygotowane przez NASK kursy e-learningowe dla uczniów, będą podlegały ocenie. Autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni sprzętem elektronicznym. Nagrodzone scenariusze będą udostępnione w przyszłym roku na specjalnej platformie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Konkurs dla OSEhero jest pilotażową edycją przedsięwzięcia, które docelowo ma być rozszerzone na wszystkich nauczycieli.