Dofinansowanie NASK dla pięciu projektów edukacyjnych na temat cyberbezpieczeństwa

Pięć projektów edukacyjnych, związanych z technologicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, zostało wybranych w drugim tegorocznym konkursie na dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych. Fundusz został powołany przez dyrektora NASK. Jego celem jest wsparcie lokalnych działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wnioski o dofinansowanie z funduszu przechodzą procedurę konkursową. Sa oceniane przez Kapitułę, w której skład wchodzą eksperci z dziedziny nowych technologii i edukacji cyfrowej. W ramach II konkursu w 2019 r.  o dofinansowanie mogły się ubiegać instytucje, organizujące działania edukacyjne na temat technologicznych aspektów bezpieczeństwa w sieci.

 

Dofinansowanie zostało przyznane na realizację następujących projektów:

 

l.p.

Nazwa/Tytuł projektu

Kontakt

Wnioskowana kwota dofinansowania

  1.  

Ogarnij hejt w szkole

Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema ul. Adama Pługa 1/50; 

02-047 Warszawa

 

11 000 zł.

  1.  

Cyberświadome społeczeństwo - cykl webinariów edukacyjnych dotyczących technologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego "Infobrokerska" ul. K. Morawskiego 5/333;

30-102 Kraków

6 790 zł

  1.  

Bezpieczna sieć i użytkownicy

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33; 

16-400 Suwałki

 

7 000 zł

  1.  

Cyfrowobezpieczni

Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego 23; 

44-120 Pyskowice

 

420 zł

  1.  

Dzieci uczą Rodziców cyberbezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej, Drążna 38;

62-400 Słupca

 

300 zł