NASK w Cambridge na kongresie polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Cyfrowa rzeczywistość zmienia sposoby funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw z branży nowych technologii. Nauczyć się działać w nowych warunkach muszą wszystkie firmy, ale też urzędy, organizacje społeczne, szkoły… Dlatego cyfryzacja jest jednym z ważnych tematów XIII Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, odbywającego się w dniach 31 stycznia-1 lutego na Uniwersytecie Cambridge. Instytucją wspierającą kongres jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Obrady kongresu obejmują aktualne tematy, istotne dla polityki i gospodarki oraz kształcenia i kariery. W panelach tematycznych biorą udział międzynarodowi eksperci. W panelu „Occupation CEO – How to be a good manager in the digital era” będzie uczestniczył prof. Jacek Leśkow – Dyrektor NASK, a moderatorem będzie Krzysztof Szubert - Doradca Strategiczny Dyrektora NASK ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

W trakcie kongresu poruszane będą również m.in. tematy zastosowania nowych technologii w medycynie, a także w związku z wyzwaniami na rynku energii.

 

Według danych organizacji Universities UK, w ubiegłym roku akademickim (2017/2018) w Wielkiej Brytanii uczyło się 7540 studentów z Polski. W porównaniu z wcześniejszym rokiem akademickim liczba Polaków studiujących w WB wzrosła o 14,5%. Daje to Polsce szesnaste miejsce wśród krajów, z których największa liczba osób przyjeżdża na studia do Zjednoczonego Królestwa.

 

Wspierając rozwój i mobilność polskiej wybitnie uzdolnionej młodzieży, NASK ma na uwadze również tych z polskich studentów, którzy planują powrót do kraju i wykorzystanie swoich kompetencji w pracy w Polsce. Dlatego na kongresie Dyrektor NASK Jacek Leśkow poprowadzi warsztaty, na których przedstawi studentom działalność instytutu, przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania sygnałów. NASK będzie również prezentował się w Strefie Kariery.