Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją - NASK rozwija system cyfryzacji polskich urzędów

Projekt EZD RP wpisany jest w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Zgodnie z jego założeniami, system EZD RP ma być jednolity dla wszystkich podmiotów, które będą mogły wykorzystywać moduły potrzebne w ich działaniu. System będzie umożliwiał dostęp do rejestrów państwowych, przewidywane są też funkcjonalności migracji danych z dotychczas używanych systemów klasy EZD (EZD PUW eDOK). Projekt umożliwi przechowywanie danych w chmurze państwowej SaaS) oraz w oddzielnych chmurach np. dużych państwowych jednostek organizacyjnych.

Projekt EZD RP jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez NASK PIB, odpowiedzialny za jego wdrażanie jest oddział NASK w Białymstoku. O postępach w realizacji projektu informowali 17 lutego 2020 r. uczstnicy konferencji „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”, która odbyła się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie. Konferencję prowadził Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku pełniący funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji (sprawującego nadzór nad projektem EZD RP).

Jak podkreślił Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych, system EZD RP powinien być przede wszystkim czytelny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze. To ma być wsparcie dla urzędników, narzędzie, które będzie Wam służyło, dlatego zarówno podczas dzisiejszej konferencji, jak i na co dzień, podczas prac i wdrażania systemu. Czekamy na Państwa uwagi, spostrzeżenia, podpowiedzi – powiedział Bartłomiej Klinger. Jako Przewodniczący Komitetu Sterującego EZD RP podkreślił również, że jest to strategiczny projekt dla polskiej administracji i jest tak traktowany zarówno przez Ministerstwo Cyfryzacji, jak i przez NASK.

Jak mówili eksperci z Oddziału NASK w Białymstoku, prace nad wytwarzaniem oprogramowania dla EZD uwzględniają najwyższej klasy technologie i standardy, zapewniające skalowalność i uniwersalność. Projektanci kładą też duży nacisk na jakość i użyteczność interfejsu graficznego systemu (UI/UX). 

Autorzy systemu EZD RP bazują na wcześniejszym systemie, powstałym na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na konferencji zaprezentwana została druga wersja prototypu EZD PUW. Umozliwia on m.in. rejestrację przesyłek, dołączanie plików i metadanych, rejestrację sprawy, usuwanie znaku sprawy, zawieszanie i odkładanie sprawy, dodawanie do niej załączników, notatek oraz opinii, grupowanie dokumentów w foldery w ramach sprawy.

Specjaliści objaśniali też rozwiązania służące ochronie danych osobowych oraz weryfikacji dokumentów, m.in. za pomocą podpisu elektronicznego. Zespół projektowy rozpoczął już prace przygotowawcze do migracji danych z systemów klasy EZD i wytworzenia narzędzia automatyzującego migrację.

Ze strony uczestników konferencji - przyszłych użytkowników systemu EZD RP pdło wiele pytań, które potwierdziły duże zainteresowanie projektem.