NASK edukuje, jak przeciwdziałać ryzykownym zachowaniom seksualnym w Internecie

W lubelskim Inkubatorze Samsung odbył się wykład dotyczący zagrożeń internetowych związanych z seksualizacją młodych użytkowników oraz podejmowania przez nich ryzykownych zachowań. Partnerem wydarzenia był Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Wykład „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja młodych użytkowników Internetu” odbył się 5 marca w Samsung Inkubator Lublin. Podczas wykładu zaprezentowane zostały wyniki badań, które dowodzą, że w sferze internetowej młodzi użytkownicy wykazują coraz więcej ryzykownych zachowań seksualnych. Spotkanie poprowadziła Zuzanna Polak, od lat związana z realizacją projektu Safer Internet, a uczestnikami byli studenci UMCS.
 
W ostatnim czasie eksperci obserwują nasilenie bardzo niepokojących zjawisk, które dotyczą uwodzenia dzieci przez Internet, rozsyłania treści intymnych czy wreszcie szantażu z ich użyciem. Internet jest miejscem, do którego przenosimy coraz więcej naszych codziennych aktywności, dlatego również przestępcy wykorzystują sieć do swoich działań. Aplikacje, fora czy media społecznościowe dają możliwość wyszukania potencjalnych ofiar, jak również możliwość nawiązania kontaktu z dzieckiem. Jak wynika z badania zespołu Dyżurnet.pl w NASK pt.: „Ryzykowne zachowania seksualne i seksualizacja młodych użytkowników. Zarys problematyki”, coraz więcej nastolatków oraz osób dorosłych decyduje się na przesyłanie sobie intymnych materiałów. Z kolei przywołane w raporcie badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy NASK „Nastolatki 3.0” w 2017 roku wykazało, że aż 42 proc. młodych ludzi w wieku 15-18 lat otrzymało od innej osoby nagie zdjęcie lub film, a 13 proc. badanych wysłało je innej osobie.
 
– Najlepszym sposobem ograniczenia skutków takich incydentów jest zapobieganie im na wcześniejszym etapie, w którym dziecko rozpoczyna korzystanie z Internetu. Chociaż tematyka edukacji seksualnej nie kojarzy się w pierwszej chwili z bezpieczeństwem w sieci, jednak w przypadku opisywanych zagrożeń jest niezwykle istotna – powiedziała Zuzanna Polak, prelegentka wykładu, od dziesięciu lat związana z realizacją projektu Safer Internet oraz innych projektów edukacyjnych w NASK.
 
Spotkanie odbyło się w Samsung Inkubator Lublin, czyli otwartej rok temu przestrzeni, stworzonej dla młodych przedsiębiorców. Jednak miejsce to jest nie tylko dostępne dla startupów, lecz także dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, organizowane są wykłady czy warsztaty familijne. W spotkaniu dotyczącym seksualizacji młodych użytkowników Internetu wzięli udział studenci kierunku Społeczeństwo informacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Obecnie w Inkubatorze trwa nabór do kolejnej edycji programu, a zgłoszenia można nadsyłać do końca marca. Poszukiwane są startupy z województwa lubelskiego, które tworzą innowacyjne pomysły związane z cyberbezpieczeństwem. W trakcie pracy nad projektem przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i technologiczne. Samsung przygotowuje także młodych innowatorów do prezentacji swoich pomysłów przed inwestorami. Partnerami lubelskiej inwestycji są NASK, Politechnika Lubelska, HugeTech oraz miasto Lublin.