Dzień Bezpiecznego Internetu – najlepsze inicjatywy nagrodzone

Escape room z zagadkami dotyczącymi bezpieczeństwa w internecie, konkurs informatyczny na zaprojektowanie figury 3D czy akcja „Weekend bez telefonu” znalazły się wśród lokalnych inicjatyw nagrodzonych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet – organizatora polskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI świętowaliśmy w naszym kraju w tym roku w lutym już 16. raz.

Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa w internecie

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest na całym świecie od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wydarzenie to ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i‍ młodzieży do zasobów internetowych. DBI to również promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Tego dnia wszystkie kraje podejmują wspólny wysiłek na rzecz cyfrowego bezpieczeństwa – w tym roku pod hasłem „Działajmy razem!”.

Organizatorami polskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie Centrum Programu Safer Internet – Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – wraz z‍ głównym partnerem akcji – Fundacją Orange. Tegoroczna edycja DBI odbywała się także w partnerstwie z Facebook Polska i Google Polska oraz pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji NarodowejRzecznika Praw ObywatelskichKomendy Głównej Policji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

DBI 2020 – rekordowa edycja

Wkład w starania o bezpieczniejsze środowisko internetowe może mieć każdy. Co roku w DBI angażują się szkoły, biblioteki, domy kultury, a także osoby prywatne. Lokalne inicjatywy można było zgłaszać za pośrednictwem strony http://www.dbi.pl.

Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby wydarzeń! Do końca lutego zgłoszono 4600 inicjatyw. Dla porównania w‍ poprzednich latach było to: 3977 w‍ roku 2019 i‍ 3654 w‍ 2018.

„Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie. Przeprowadzone działania były ciekawe i inspirujące. Wśród nich znalazły się m.in. warsztaty, apele i zajęcia dla dzieci, tworzone były plakaty o‍ bezpieczeństwie w‍ internecie oraz strony internetowe. Dzieci oraz młodzież spotykali się z lokalną policją i rozmawiali o zagrożeniach w‍ internecie” – podkreśla Agnieszka Żeglińska Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK.

W‍ niektórych placówkach zorganizowano również zajęcia z‍ projektowania robotów, powstawały escape roomy z‍ zagadkami dotyczącymi bezpieczeństwa w‍ internecie, a także filmy, piosenki, wierszyki, spektakle poruszające problematykę cyberprzemocy i‍ innych zagrożeń w‍ internecie. Nie pominięto też seniorów – specjalnie dla nich organizowane były warsztaty z‍ obsługi komputera, a‍ dla rodziców pogadanki i‍ warsztaty o‍ bezpiecznym internecie. Dzięki akcji DBI 2020 całe społeczności szkolne włączyły się do świętowania.

Ponad 600 zgłoszeń w konkursie na najlepszą akcję

Organizatorzy zgłoszonych inicjatyw mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą z nich. Wystarczyło przesłać do końca marca sprawozdanie z przeprowadzonych działań wraz z dokumentacją wizualną.

„W tym roku nadeszło ich ponad 600. Sprawozdania zostały ocenione przez jury złożone z przedstawicieli instytucji organizujących DBI 2020” – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. „Pod uwagę wzięto jakość merytoryczną, czyli rzetelne i‍ dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w‍ internecie, zasięg oznaczający dotarcie do możliwie dużej i‍ zróżnicowanej grupy odbiorców i innowacyjność – wykorzystanie nowych i‍ niestandardowych form pracy” – dodaje.

Nagrodzono w sumie 15 inicjatyw. Pełna lista dostępna jest pod tym linkiem.

Laureaci otrzymają zestawy robotów edukacyjnych ufundowane przez Fundację Orange. Skład jednego takiego zestawu to: robot edukacyjny Photon, tablet oraz przejściówka do komputera (umożliwiająca integrację robota z‍ komputerem).

Pomagamy chronić dzieci w internecie 

Oprócz zaangażowania w polskie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzą szereg działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W strukturze NASK działa Zespół Dyżurnet.pl, który już od 15 lat zajmuje się reagowaniem na szkodliwe treści w sieci. Natomiast Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, gdzie młodzi ludzie mogą całodobowo uzyskać bezpłatną pomoc także w sprawach związanych z zagrożeniami w sieci oraz telefon dla rodziców i nauczycieli 800 100 100.  W obu instytucjach cyklicznie powstają raporty z badań dotyczących aktywności młodych ludzi w internecie, ostatnio Raport „Nastolatki 3.0”, „Rodzice Nastolatków 3.0” oraz “Patotreści w internecie”, które ukazały się w ubiegłym roku.

Cały czas trwa też kampania „Nie zagub dziecka w sieci” prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. W ramach kampanii powstały m.in. poradniki dla rodziców na temat cyberprzemocy czy szkodliwych treści w internecie. Na stronie kampanii https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci rodzice znajdą wiele innych porad i wskazówek, jak towarzyszyć dziecku w sieci. Ambasadorem kampanii jest znany dziennikarz i popularyzator nauki, dr Tomasz Rożek.


Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Głównym partnerem działań Centrum jest Fundacja Orange. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl (przy NASK) - polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie, telefon 800 100 100 – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w internecie oraz 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDDS). Więcej informacji o programie w Polsce: www.saferinternet.pl.