NASK współpracuje z koreańską agencją bezpieczeństwa

Promowanie wspólnych działań, wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zakłada porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) podpisane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz koreańską agencję państwową Korea Internet & Security Agency (KISA).

Państwowy Instytut Badawczy NASK jako jeden z kluczowych graczy na polu cyberbezpieczeństwa sektora publicznego i prywatnego w Polsce nawiązał współpracę z wiodącą w tej dziedzinie jednostką z Korei Południowej – agencją KISA, która promuje zagadnienia bezpieczeństwa w sieci zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i wśród podmiotów prywatnych.

„Właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo środowiska cyfrowego - w tym internetu - jest kluczowe dla działania naszych państw i społeczeństw, a także stymuluje rozwój, innowacje oraz dobrobyt. Zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne, a także jednostki, odgrywają rolę w zarządzaniu ryzykiem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz chronieniu otoczenia cyfrowego, dlatego taka współpraca jest istotna na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym” – czytamy w zawartym pod koniec kwietnia porozumieniu.

Bilateralna współpraca zakłada m.in. wymianę informacji na temat regulacji, dobrych praktyk i incydentów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, a także wspieranie obu stron porozumienia w zapobieganiu cyberzagrożeniom wymierzonym w oba państwa w zakresie dopuszczonym przez miejscowe przepisy, regulacje i wewnętrzne wytyczne.

Obie strony mają też wymieniać zaproszenia na seminaria i konferencje dotyczące zagadnień zawartych w porozumieniu oraz promować i rozwijać współpracę w zakresie poszerzania zasobów wiedzy.

Porozumienie o współpracy między NASK i KISA zostało zawarte na okres trzech lat z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne trzy.  

W ubiegłym roku w październiku przedstawiciele kilkudziesięciu państw świata podczas pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa omawiali w Seulu znaczenie międzynarodowej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Spotkaniu współprzewodniczył Karol Okoński, ówczesny wiceminister cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Udział w spotkaniu wziął także Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK, który omówił rolę i znaczenie instytutu w polskim systemie cyberbezpieczeństwa.

W trakcie pobytu w Seulu polska delegacja spotkała się również z szefostwem Koreańskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa (KISA). Tematem było nawiązanie bliższej współpracy między KISA a NASK, nie tylko na poziomie operacyjnym (wymiana informacji o zagrożeniach, dzielenie się dobrymi praktykami), ale także w obszarze badań i rozwoju. Obie instytucje mają podobny profil działalności.