Filmy instruktażowe do platformy EuroMath już dostępne - pomoc w kształceniu online dla niewidomych i słabowidzących

Prace nad bezpłatną platformą EuroMath ułatwiającą naukę matematyki uczniom niewidomym i słabowidzącym oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych nauczycielom matematyki są na ukończeniu. Dostępne są już filmy instruktażowe w języku polskim i angielskim o tym, jak korzystać z zasobów międzynarodowego projektu. Jako jedyna polska jednostka bierze w nim udział Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Platforma internetowa EuroMath (https://www.euromath.eu) powstaje w wyniku współpracy naukowców z NASK PIB (koordynator), irlandzkiej uczelni Dublin City University (DCU) i holenderskiego królewskiego centrum eksperckiego dla osób niewidomych i niedowidzących Koninklijke VISIO (Royal VISIO).

Na pomoc słabowidzącym i niewidomym uczniom

Europejski projekt EuroMath, dofinansowany z programu Erasmus+,  dobiega końca w czerwcu br. Ma w założeniu zapewnić większe wsparcie w edukacji matematycznej nauczycielom i uczniom niewidomym i z wadami wzroku, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Docelowo chodzi o wyrównanie szans takich uczniów w zdobywaniu kompetencji matematycznych na poziomie szkoły podstawowej i średniej. 

Statystki pokazują, że we wszystkich trzech krajach uczestniczących w projekcie liczba uczniów z dysfunkcjami wzroku rośnie. W Polsce w roku szkolnym 2016/2017 było 7506 uczniów z niepełnosprawnością wzroku, wśród nich było 251 uczniów niewidomych i 7255 uczniów słabowidzących.

EuroMath wspomaga nauczycieli matematyki  w lekcjach - także zdalnych

Działający już prototyp technologii pozwala nauczycielom przygotowywać materiały do lekcji matematyki w tradycyjnej wersji, a także w brajlu, przy pomocy jednego z czterech edytorów formuł i edytora graficznego. W czasie, kiedy organizowanie lekcji online stało się tak istotne, platforma EuroMath może być wykorzystywana w trakcie indywidualnych, a także grupowych zajęć.  Ma istotną zaletę – zwiększa samodzielność ucznia niewidomego w uczeniu się matematyki.

Platforma dysponuje repozytorium otwartych matematycznych zasobów edukacyjnych, w którym znajdują się materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych pomocnych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji, jak i w domu, podczas samodzielnej pracy ucznia.

Zasoby zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku ze szkół w Holandii, Irlandii i w Polsce i są dostępne w języku polskim i angielskim. Karty pracy ucznia w klasie, w domu, testy i ćwiczenia są dostępne dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

EuroMath zawiera też zbiór praktycznych przykładów, jak najlepiej uczyć dzieci niewidome i z upośledzeniem wzroku. Wyjaśnienie uczniom niewidomym niektórych zagadnień matematycznych, np. jak wygląda figura geometryczna, może stanowić dla nauczyciela duże wyzwanie, zwłaszcza w klasach, gdzie przeważają dzieci widzące. Dlatego ta innowacyjna platforma daje praktyczne narzędzia, pokazujące, jak najlepiej tłumaczyć tego typu zagadnienia dzieciom w każdym wieku.

Ponad 40 filmów instruktażowych

Na kanale platformy edukacyjnej dostępne są już filmy objaśniające nauczycielom działanie aplikacji EuroMath. Wśród ponad 40 instrukcji kilkanaście jest do obejrzenia po polsku, zgrupowanych na play liście „EuroMath: Wideo instruktażowe dla nauczycieli matematyki”. Dotyczą m.in. tego, jak zacząć pracę z platformą, jakie są jej funkcje, jak działają edytory formuł i edytor grafiki i jak uczeń słabowidzący lub niewidomy może samodzielnie poznawać treść matematyczną.

„Przygotowaliśmy kilkanaście materiałów wideo, które ułatwiają zapoznanie się z naszą aplikacją internetową i z repozytorium zasobów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że będzie to duże ułatwienie dla nauczycieli matematyki. Również pomocne są podręczniki w krótkiej formie Quick Start i inne materiały dostępne w Katalogu oprogramowania na portalu EuroMath. Użytkownik dowie się z nich m.in., jakie kroki należy wykonać przed rozpoczęciem pracy z aplikacją EuroMath i jak ją poprawnie skonfigurować. Dostępny jest też przegląd opcji aplikacji, instrukcja, jak wykonać podstawowe rysunki geometryczne w edytorze grafiki oraz zastosować dostępne edytory formuł do zapisu wyrażeń matematycznych przez nauczyciela” – wyjaśniła pracująca nad projektem dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Zakładu Technik Informatycznych w Edukacji NASK.

Baza – nagradzana polska technologia PlatMat

EuroMath bazuje na doświadczeniach i rozwiązaniach polskiej technologii wspomagającej PlatMat (http://info.platmat.pl), dwukrotnie nagrodzonej za innowacyjność międzynarodowymi nagrodami (Tell Us Awards, ITEX 2015), która powstała w Instytucie Maszyn Matematycznych w latach 2014-2017.

Pomysłodawcy EuroMath liczą na to, że uda się w większym stopniu włączyć technologie informatyczne do matematycznej edukacji i rozpowszechnić je jako dobre praktyki edukacyjne, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Zwłaszcza że EuroMath może również służyć wszystkim nauczycielom matematyki, nie tylko uczącym uczniów z dysfunkcją wzroku. Łatwość edycji formuł z klawiatury QWERTY, również w brajlu, może zachęcić do korzystania z EuroMath.

Rezultaty projektu są publikowane na portalu https://www.euromath.eu.