Dyżurnet.pl zaangażowany w międzynarodową kampanię

Policyjna Sieć Ekspertów ds. Osób Zaginionych (Police Expert Network on Missing Persons - PEN-MP) rozpoczyna coroczną kampanię profilaktyczną organizowaną w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego. Tegoroczna kampania #Niedajsięłatwozłapać została przygotowana w ścisłej współpracy z Fundacją Amber Alert Europe. Celem kampanii jest edukacja dzieci i młodzieży, a zwłaszcza nastolatków na temat niebezpiecznych kontaktów online, które mogą prowadzić do uwiedzenia. Kampania zostanie udostępniona w 23 krajach.

Kampania profilaktyczna obejmuje animowany spot wideo, który zawiera cenne wskazówki dla dzieci opracowane przez członków PEN-MP. Policyjna Sieć Ekspertów (Police Expert Network on Missing Persons PEN-MP) to pierwsza i jedyna oficjalna sieć policyjna ds. osób zaginionych, w jej skład wchodzą eksperci policyjni zajmujący się sprawami osób zaginionych z całej Europy.

„Udostępnij kampanię”

„Wciąż jest zbyt mała świadomość zjawiska child groomingu. Działania profilaktyczne często koncertują się na zagrożeniach w świecie zewnętrznym, podczas gdy dzieci mogą być równie łatwo narażone na niebezpieczeństwa i zagrożenia w swoim własnym domu, zwłaszcza podczas różnych działań i aktywności online. Ponadto nie wszystkie dzieci i młodzież mają niezbędną wiedzą i umiejętności, by zapewnić sobie bezpieczne korzystania z internetu” – mówi Damjan Miklič prezes PEN-MP i , starszy inspektor policji kryminalnej w Dyrekcji Generalnej Policji Słowenii.

„Szczególnie teraz, gdy dzieci i młodzież spędzają online dużo więcej czasu niż kiedykolwiek, ważne jest, aby uświadomić sobie ten problem i dać im niezbędne narzędzia i środki pozwalające uchronić się przed internetowymi sprawcami przestępstw seksualnych. Dlatego wzywam wszystkich do podzielenia się tą kampanią wśród swojej społeczności; czy to w szkołach, na różnych platformach społecznościowych czy wśród rodziców i opiekunów”. – dodaje prezes PEN-MP

„Międzynarodowa kampania”

#Niedajsięłatwozłapać (#DontBeAnEasyCatch) jest przetłumaczona na 19 języków i udostępniana w 23 krajach. Promują ją jednostki policji, organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami dzieci zaginionych oraz prawami dziecka w Albanii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chorwacji, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, Malcie, w Niemczech,  Holandii, Polsce, Portugalii, Serbii, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i we Włoszech, ze wsparciem Europolu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie kampanii: www.amberalert.eu/dontbeaneasycatch

W Polsce w kampanię zaangażowała się Fundacja Itaka Centrum Ludzi Zaginionych - www.itaka.org.pl

 oraz zespół Dyżurnet.pl – dyzurnet.pl