Spotkanie konsorcjum projektu Guard z przedstawicielami Komisji Europejskiej

27 maja 2020 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej konsorcjum realizującego w ramach programu Horyzont 2020 projekt GUARD (A cyber-security framework to GUArantee Reliability and trust for Digital service chains). NASK PIB jest aktywnym członkiem konsorcjum. Podczas spotkania poszczególne zespoły prezentowały rezultaty pracy w projekcie uzyskane na przestrzeni ostatniego roku.

Celem projektu GUARD jest projekt, implementacja i walidacja otwartej i rozszerzalnej platformy do zaawansowanej kontroli i ochrony wiarygodnych i niezawodnych łańcuchów biznesowych obejmujących wiele domen administracyjnych i heterogeniczną infrastrukturę systemów informatycznych. GUARD zakłada architektoniczne oddzielenie analiz od źródeł danych przez otwartą, modułową, rozszerzalną i skalowalną strukturę budowanej platformy. Kompleksowe rozwiązanie opracowane w ramach projektu GUARD połączy bezpieczeństwo, już w fazie projektowania, z ulepszonymi technikami inspekcji i wykrywania, podnosząc świadomość sytuacyjną na różnych poziomach struktury firmy dzięki dostosowanym treściom informacyjnym, aby umożliwić szybką i skuteczną reakcję na cyberzagrożenia.

 

GUARD jest projektem typu ,,Innovation Action", gdzie duży nacisk kładzie się nie na badania naukowe, lecz aspekty praktyczne efektywnego wykorzystania przez partnerów ich autorskich narzędzi i metod, zmodyfikowanych i przystosowanych do realizacji zadań w projekcie – mówi profesor Joanna Kołodziej, koordynator projektu ze strony NASK PIB. Główną bazą pracy w GUARD dla zespołu NASK PIB są modyfikacje narzędzi Darnet Telescope opracowanych w ramach zakończonego w ubiegłym roku projektu SISDEN (Horyzont 2020) oraz ogólna koncepcja metody wykrywania ataków w sieciach Bluetooth Mesh opracowana w projekcie NPC (NCBiR). GUARD jest więc znakomitym polem do rozwoju technologii tworzonych przez naukowców i inżynierów z NASK, adaptacją autorskich narzędzi do wykrywania ataków i anomalii w sieciach teleinformatycznych różnego typu oraz doskonałej promocji tych narzędzi na forum międzynarodowym. Praca w projekcie GUARD jest jednocześnie sposobem na wydłużenie cyklu życia tych technologii i okazją do ich modernizacji zgodnie z nowymi trendami obserwowanymi na rynku ICT – kontynuuje profesor Kołodziej.

 

Efekty pracy zespołów NASK były przedstawione przez reprezentantów dwóch Centrów NASK PIB i głównych wykonawców projektu: Mateusza Krzysztonia (CBiTT) oraz Pawła Szynkiewicza (CCiI).