Cyberbezpieczeństwo w samorządach – cykl eksperckich szkoleń

W lokalnych urzędach coraz więcej spraw jest obsługiwanych online. Internet jest ważnym i cennym narzędziem, ułatwiającym realizację zadań, ale samorządy musza przy tym dbać o bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Z myślą o potrzebach jednostek samorządu terytorialnego zostały przygotowane specjalistyczne szkolenia online. Pierwsze odbędzie się już 19 czerwca.

Celem cyklu szkoleń dla przedstawicieli wybranych jednostek samorządu terytorialnego jest podniesienie świadomości na temat cyberzagrożeń i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Eksperci NASK oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji będą spotykać się z pracownikami urzędów na szczeblu gminy i powiatu odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających ze wspomnianej wyżej ustawy. Szkolenie odbywa się w ramach trzech modułów: prawnego, operacyjnego i normatywnego. Moduł pierwszy dotyczy Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i towarzyszących jej aktów prawnych oraz rozporządzeń, tworzących architekturę cyberbezpieczeństwa w Polsce. Drugi moduł zawiera analizę rodzajów ataków, statystyki ich dotyczące, omawia sposób zgłaszania incydentów, reagowania a na nie oraz nakreśla zasady postępowania z nielegalnymi treściami. Ostatni moduł szkolenia zawiera wytyczne i standardy odnoszące się do minimalnych wymagań, które musi spełnić każdy urząd w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (moduł prowadzony przez reprezentantów Ministerstwa Cyfryzacji). Przeszkoleni pracownicy powinni umieć przekazać nabytą wiedzę w swoich miejscach pracy.