NASK rozpoczyna prace badawczo-rozwojowe w obszarze telemetrii danych RPD

Państwowy Instytut Badawczy NASK podpisał z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji umowę, której przedmiotem jest opracowanie metodyki gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych RPD (Return-Path-Data), pozostających w dyspozycji operatorów cyfrowych usług telewizyjnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zadanie realizowane przez NASK jest częścią programu „Telemetria Polska” zainicjowanego przez KRRiT.

Celem prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez NASK jest stworzenie standardu korzystania z danych RPD na polskim rynku telewizyjnym wraz z wdrożeniem testowej technologii związanej z Dynamicznym Wprowadzaniem Reklam (DAI: Dynamic Ad Insertion).

Wyrażamy ogromne zadowolenie z podjęcia współpracy z KRRiT przy realizacji tak innowacyjnego i przyszłościowego projektu, jakim jest Telemetria/RPD. Potencjał naukowy NASK oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony wrażliwych danych to kluczowy element zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Oznacza to m.in. pełną anonimowość gromadzonych na potrzeby projektu danych na każdym etapie ich pozyskiwania i przetwarzania. – mówi dr inż. Kamil Sitarski Dyrektor NASK – PIB

Statutowym przedmiotem działalności instytutu NASK jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem opracowanych metod badawczych oraz najnowszych osiągnięć technik obliczeniowych. Do realizacji prac wynikających z umowy z KRRiT został powołany zespół wybitnych specjalistów zarówno z NASK, jak i spoza instytutu. Kierownikiem biznesowym w projekcie będzie Pan Marcin Grabowski, który zajmował się rozwojem koncepcji projektu Telemetrii/RPD dla KRRiT. Kierownikiem projektu będzie Pani Anna Sitkowska. Za całościowy nadzór nad realizacją projektu w NASK  odpowiada Komitet Sterujący w składzie: Wojciech Pawlak (Przewodniczący, Doradca Dyrektora NASK ds. Strategii), prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (Dyrektor Centrum Badań i Transferu Technologii), Marek Stefański (Dyrektor ds. Transferu Technologii i Rozwoju Biznesu) oraz Michał Widelski (Dyrektor ds. Zarządzania Procesami i Projektami).

Rezultatem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez NASK będzie wdrożenie prototypu infrastruktury umożliwiającej docelowo przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z kilku milionów urządzeń znajdujących się w dyspozycji operatorów cyfrowych usług telewizyjnych w Polsce. Cały proces zostanie poprzedzony rekonesansem technicznym oraz konsultacjami i uzgodnieniami z operatorami przy udziale KRRiT. Pierwsze wyniki NASK udostępni w połowie grudnia br.