Najważniejsze wyzwania polskiej gospodarki podczas III Forum Wizja Rozwoju z udziałem NASK

Przemysł kosmiczny, 5G, technologie ekoefektywne, morska energetyka wiatrowa i gospodarka rynkowa w kontekście rynku pracy – to jedne z wielu tematów, jakie będą podejmowane podczas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Państwowy Instytut Badawczy NASK sprawuje mecenat nad odbywającym się podczas konferencji Hackathonem Wizja Rozwoju '20.

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się 24-25 sierpnia br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum uczestnicy zajmą się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i administracyjnych oraz mediów.

 

Ważnym blokiem tematycznym III Forum Wizja Rozwoju będą polskie innowacje technologiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy. W agendzie zaplanowane zostały debaty m.in. o sztucznej inteligencji, elektromobilności i cyfryzacji. Nie zabraknie również dyskusji na temat rozwoju sieci 5G mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zmiany będą odczuwalne w każdej sferze życia: od nauki, poprzez system ochrony zdrowia, kontakt z jednostkami administracji publicznej i codzienne obowiązki, aż po rozrywkę. Dzięki sieciom 5G otwierają się możliwości realizacji nowych usług, które pomogą niwelować nierówności w dostępie do rynku pracy poprzez wsparcie technologiczne pracy zdalnej, czy usunąć bariery w dostępie do służby zdrowia (telemedycyna). 

 

Podczas konferencji odbędzie się III edycja Hackathonu Wizja Rozwoju ’20, nad którą mecenat sprawuje Państwowy Instytut Badawczy NASK. Tematyka projektów, którymi zajmą się uczestnicy hackathonu, może być dowolna, pod warunkiem, że ich celem będzie poprawa jakości życia w polskich miastach (#smartcity hackathon). Wyzwaniem może być np. aplikacja dla samorządów, ułatwiająca zarządzanie energią świetlną czy gra na temat smogu i działań na rzecz czystego powietrza.

 

Łączna pula nagród w Hackathonie Wizja Rozwoju ’20 wynosi 20 000 zł, a osoby biorące w nim udział zachowują pełne prawa do powstałych w trakcie wydarzenia prac. Prezentacja projektu odbędzie się w ramach Forum Wizja Rozwoju, a oceniać go będą Partnerzy wydarzenia. NASK podczas wydarzenia reprezentować będzie Ada Blejer – Doradca Dyrektora NASK ds. Komunikacji, PR i Marketingu.

 

Na III Forum Wizja Rozwoju zostanie wręczona już po raz trzeci Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju. Przyznawana w siedmiu kategoriach nagroda – m.in. społeczna odpowiedzialność biznesu i e-gospodarka – ma na celu promowanie polskich przedsiębiorstw za osiągnięcia gospodarcze.

 

Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne podczas III Forum Wizja Rozwoju jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl