NASK patronem międzynarodowej konferencji CYBERSEC Global 2020

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa związanym z globalną rewolucją technologiczną odbywa się w tym roku po raz szósty, tym razem pod hasłem “Together Against Adversarial Internet”. Państwowy Instytut Badawczy NASK patronuje temu wydarzeniu.

Konferencja organizowana przez Instytut Kościuszki odbywa się w przestrzeni wirtualnej w dniach  28-30 września z udziałem ekspertów NASK.

Jak informują organizatorzy, hasło tegorocznej konferencji nawiązuje do faktu, że pandemia koronawirusa dobitnie pokazuje dobre i złe aspekty cyfrowej transformacji, a co za tym idzie – potrzebę współpracy w tworzeniu bezpiecznej cyberprzestrzeni.

Udział w CYBERSEC biorą przedstawiciele administracji publicznej, instytucji rządowych, służb mundurowych, środowisk eksperckich i akademickich, organizacji międzynarodowych, think tanków oraz sektora prywatnego i wszystkich interesariuszy cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.

CYBERSEC składa się z czterech ścieżek tematycznych. Pierwsza – Ścieżka Państwo, będzie dotyczyła wielowątkowego problemu regulacji technologii i kwestii m.in. globalnego nadzoru oraz zarządzania cyfrowego. Ścieżka Przyszłość spróbuje opisać pojawiające się i przyszłe technologie pod kątem możliwości i wyzwań i poruszy tematy m.in. sztucznej inteligencji i cyfrowych zagrożeń. W Ścieżce Biznes uczestnicy skoncentrują się na sektorze prywatnym, czyli głównym dostawcy technologii pozostającym na czele badań, innowacji i rozwoju. Ostatnia – Ścieżka Obronność – będzie dotyczyła rozwoju technologicznego sektora wojskowego i konsekwencjach dla bezpieczeństwa międzynarodowego z takimi tematami jak wykorzystanie 5G, wojna informacyjna oraz cyberbezpieczeństwo kosmosu.

Ze strony NASK w konferencji wezmą udział Krzysztof Silicki Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji oraz Magdalena Wrzosek Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii.

30 września Dyrektor Silicki będzie mówił o Dyrektywie NIS w ramach wystąpienia „Revision of the NIS Directive”. Tego samego dnia będzie też uczestniczył w panelu „Fostering international Cooperation”. Magdalena Wrzosek weźmie udział w dyskusji o dezinformacji „Together against disinformation – where public sector meets private”.

Ostatniego dnia konferencji zaplanowany jest też panel z udziałem przedstawiciela instytutu promujący Raport Geopolityczny, którego NASK jest współautorem.

Dzięki wsparciu partnerów, konferencja będzie otwarta i darmowa dla wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji na temat CYBERSEC Global 2020 oraz formularz  do rejestracji na konferencję znajdują się na stronie internetowej https://cybersecforum.eu/