CERT Polska ze statusem Certified w TF-CSIRT

Działający w ramach NASK zespół CERT Polska uzyskał najwyższy status (Certified) w TF-CSIRT. Nadanie statusu zostało poprzedzone audytem oceniającym dojrzałość zespołu w obszarach takich jak środowisko organizacyjne, zasoby ludzkie, techniczne i procesy, zgodnie z metodyką SIM3 (https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/).

- Jesteśmy dumni z potwierdzenia wysokich standardów pracy i ciągłego rozwoju naszego zespołu. Stanowi to dowód wagi, którą NASK od wielu lat przykłada to obszaru cyberbezpieczeństwa i odpowiedzialności za polski internet, wynikającej zarówno z misji Instytutu, jak i obowiązków zapisanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – powiedział Przemysław Jaroszewski, kierownik CERT Polska.

TF-CSIRT jest grupą działającą od 2000 r. przy zrzeszeniu GEANT (https://www.geant.org/), która dedykowana jest współpracy europejskich zespołów reagujących, wymianie informacji i dobrych praktyk. CERT Polska to najstarszy w Polsce zespół reagujący na incydenty komputerowe, działający od 1996 r. na rzecz bezpieczeństwa polskich użytkowników Internetu. Od 2018 r. w ramach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wykonuje obowiązki związane z przyjmowaniem i koordynacją zgłoszeń incydentów oraz analizą zagrożeń dla większości cywilnych użytkowników Internetu w Polsce.