Najnowsze dane CERT Polska: phishing wciąż poważnym zagrożeniem

Z najnowszych danych CERT Polska wynika, że na liście zagrożeń w dalszym ciągu wysokie miejsce zajmuje phishing, czyli próby wyłudzenia danych, np. loginu i hasła do poczty, strony banku, portalu społecznościowego czy innej usługi online. W trzecim kwartale br. odnotowano 1 562 takie przypadki. O tym, jak chronić się przed zagrożeniami w sieci, przypomina tegoroczne hasło Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM) – „Think Before U Click” (Zastanów się, zanim klikniesz).

Od lipca do września 2020 roku eksperci CERT Polska zarejestrowali 7 742 zgłoszenia, w tym przeanalizowali 2 279 incydentów bezpieczeństwa. W tym samym czasie w polskich sieciach odnotowano 14 092 przypadki nowych zainfekowanych urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Jednocześnie zaobserwowano 211 ataków przy użyciu szkodliwego oprogramowania – to o 42 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

Na koniec września 2020 roku liczba zgłoszeń potencjalnie nielegalnych treści wyniosła 2 828, a liczba zarejestrowanych incydentów CSAM (materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci) przekroczyła 500. 33 sprawy zgłoszono policji, a 83 proc. treści CSAM usunięto w ciągu 48 godzin.

Ważnym elementem monitorowania stanu zagrożeń sieci jest rozwój i udostępnianie darmowych narzędzi analitycznych, np. systemu n6 oraz MWDB. W trzecim kwartale 2020 roku przy pomocy n6 przetworzono 57 mln zdarzeń bezpieczeństwa, z czego ponad połowa dotyczyła polskich sieci. Na koniec września br. z platformy n6  korzystało 910 organizacji. W tym samym czasie system MWDB umożliwił przeanalizowanie 145 tys. próbek złośliwego oprogramowania, w tym 6,1 tys. unikalnych konfiguracji malware. W porównaniu z  poprzednim kwartałem liczba przetworzonych próbek szkodliwego oprogramowania wzrosła niemal dwukrotnie.

Na koniec września 2020 roku program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa wspierało blisko 70 partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki. Program ułatwia m.in. wymianę informacji (przesyłanie ostrzeżeń, rekomendacji i analiz) oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak organizacja konferencji, szkoleń oraz wystąpień ekspertów.   

- Nasze bezpieczeństwo w sieci zależy od zabezpieczeń technicznych, np. programów antywirusowych, bezpiecznych sieci VPN czy podwójnego uwierzytelniania, ale to nie wszystko. Ważna jest świadomość użytkowników: umiejętność rozpoznawania zagrożeń oraz przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa. Jedną z takich zasad jest - „Think Before U Click” (Zastanów się, zanim klikniesz). Zwracając uwagę na to, w co się klika, można poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci. W okresie pandemii, kiedy nasze codzienne życie w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań cyfrowych i jednocześnie obserwujemy zwiększoną aktywność cyberprzestępców, kompetencje cyfrowe społeczeństwa nabierają jeszcze większego znaczenia. - mówi Juliusz Brzostek, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w NASK - PIB.

Dowiedz się więcej o ECSM: https://bezpiecznymiesiac.pl/