ESA i OSE, czyli nowoczesne technologie w walce ze smogiem

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) zwiększa zasięg działania. Z oferty edukacyjnej projektu mogą korzystać wszystkie szkoły należące do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Dzięki temu młodzi będą uczyć się działać na rzecz ochrony czystego powietrza, kształtując zarazem swoje kompetencje cyfrowe.

- Powszechny dostęp do nowych technologii sprawia, że nauka staje się pasjonującą przygodą. Dzięki tabletom, smartfonom czy tablicom interaktywnym można nie tylko zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty, ale też doskonalić cyfrowe umiejętności – tak ważne dla rozwoju dzieci i młodzieży – mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Przekonaliśmy się o tym, realizując w NASK-PIB program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szybki, bezpieczny i bezpłatny internet dostarczany do szkół, pozwolił nauczycielom i uczniom otworzyć się na nowe możliwości - dodaje.

Integracja działań ESA i OSE była więc kwestią czasu. Oba projekty dostarczają niezbędnych narzędzi oraz wiedzy na temat ich bezpiecznego wykorzystania. OSE otwiera szkoły na szybki internet, za pomocą którego Edukacyjna Sieć Antysmogowa ma szansę efektywnie realizować swoje zadania.

Szkoły,należące do OSE, w ramach ESA będą mogły w przyszłości otrzymać bezpłatnie kolejne nowoczesne narzędzia – tym razem umożliwiające wykonywanie pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Na samym korzystaniu z urządzeń się jednak nie skończy. To będzie początek drogi do kształtowania odpowiedzialnej, pełnej szacunku postawy wobec środowiska przyrodniczego.

ESA w szkołach

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).

ESA istnieje już prawie trzy lata. Obecnie w projekcie bierze udział 461 placówek edukacyjnych z całej Polski – łącznie już ponad 150 tys. osób! Wśród nich są nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale też rodzice oraz członkowie społeczności lokalnych, dla których istotne są kwestie związane z ochroną środowiska.

W ramach projektu ESA w szkołach i przedszkolach podejmowane są liczne działania edukacyjne. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymują informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

– Świadomość problemu to początek drogi do zmiany. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie informacji na temat smogu, przyczyn jego powstawania i sposobów ograniczania. W naszym projekcie postawiliśmy na edukację. Co ważne – wiedzę o tym, jak przeciwdziałać smogowi, przekazujemy nie tylko dzieciom i młodzieży w szkołach, ale także dorosłym – mówi Barbara Leśniczak, kierownik Zespołu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Jak to działa?

W szkołach biorących udział w projekcie ESA instalowane są mierniki stężenia pyłów zawieszonych, które stale monitorują poziom zanieczyszczenia powietrza. Wynik pomiaru jest systematycznie aktualizowany – można go sprawdzić na wyświetlaczu znajdującym się na terenie szkoły. Bieżące i archiwalne dane z pomiarów są dostępne na stronie www.esa.nask.pl.
Dane te stanowią punkt wyjścia do organizowania zajęć edukacyjnych, które prowadzone są przez nauczycieli w placówkach objętych projektem. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym jest smog i czym grozi oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Na bieżąco śledzą wyniki pomiarów i widzą, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy ich najbliższej okolicy.

Kompetencje cyfrowe

Edukacja ekologiczna to niejedyny cel, jaki stawia przed sobą Edukacyjna Sieć Antysmogowa. Wszystkie działania projektowe, podobnie jak w OSE, wspierane są przez nowoczesne narzędzia – tablice informacyjne, mapy cyfrowe czy dane pomiarowe. Szkoły wykorzystują je więc w procesie kształcenia, doskonaląc kompetencje cyfrowe uczniów. Uczniowie stale korzystają też z materiałów online, takich jak artykuły, quizy czy filmy.

– ESA pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym w nauce korzystania z nowoczesnych technologii, dzięki czemu stają się one częścią ich codziennego życia. A zdobywane informacje pozwalają im świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza – podkreśla Barbara Leśniczak.

Nowoczesna edukacja ekologiczna

Już wkrótce ESA uruchomi nową platformę wspierającą cyfrową edukację ekologiczną na temat smogu. W serwisie e-learningowym ESA zostaną udostępnione kursy, z których uczestnicy dowiedzą się, skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza, jaki mają wpływ na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać. Kursy ESA będą podzielone na etapy edukacyjne oraz dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Dostęp do materiałów na platformie otrzymają uczniowie i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie ESA.

Zapraszamy do ESA!

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to szansa dla wszystkich szkół, które są zainteresowane cyfrową edukacją ekologiczną i którym bliskie są działania podejmowane na rzecz czystego powietrza. Aby przyłączyć się do projektu, wystarczy wejść na stronę www.esa.nask.pl i wypełnić dostępny na niej formularz zgłoszeniowy.

Szkoły, wyłonione spośród placówek należących do programu OSE, w ramach projektu ESA będą mogły otrzymać niezbędne urządzenia pomiarowe bezpłatnie w ramach finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Obecnie trwają przygotowania do pozyskania urządzeń dla szkół. O szczegółowych założeniach i trybie przyznania sprzętu będziemy informować wkrótce.

To, czy będziemy żyć w przyjaznym środowisku, zależy od nas samych. Tylko krok dzieli nas od świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Wspieranie właściwych postaw dzieci i dorosłych jest ważnym zadaniem, do podjęcia którego w projekcie ESA i OSE serdecznie zachęcamy wszystkie placówki edukacyjne.