Powołanie nowego zastępcy dyrektora NASK

W dniu 25.11.2020 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Pana Roberta Króla na stanowisko zastępcy Dyrektora NASK. Będzie on odpowiadał za rozwój Centrum Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analiz Danych (AIDA) oraz nadzorował Oddział NASK w Białymstoku, prowadzący projekt EZD RP.

- Gratuluję Panu Robertowi Królowi nominacji i bardzo się cieszę, że nowa energia zasili zespół zarządzający Instytutu. Jego doświadczenie zdobyte w Ministerstwie Cyfryzacji oraz KPRM doskonale koresponduje z kierunkami rozwoju NASK PIB. Życzę Panu Dyrektorowi wielu sukcesów zawodowych w realizacji postawionych przed nim zadań  – powiedział Wojciech Pawlak, Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

 

Robert Król przed rozpoczęciem pracy w NASK był zastępcą dyrektora GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorując m.in. projekt FakeHunter, realizowany z Polską Agencją Prasową, mający na celu przeciwdziałanie z dezinformacji w sieci. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie był odpowiedzialny za wspieranie strategicznych działań Ministra Cyfryzacji w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli.