Nagroda w Konkursie MON dla przedstawiciela NASK

Grzegorz Nowacki z Zespołu Projektów Analitycznych w CERT Polska zajął pierwsze miejsce w Konkursie o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Kapituła Konkursu doceniła jego pracę inżynierską na temat dynamicznej identyfikacji protokołu w systemach pułapkowych.

W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej nagradzane są najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie poświęcone cyberbezpieczeństwu i kryptologii. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy postanowiła nagrodzić pięć prac w kategorii I (prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie) oraz dwie rozprawy doktorskie w kategorii II. Ponadto wyróżnione zostały dwie prace magisterskie.

Grzegorz Nowacki z CERT Polska zajął najwyższe miejsce na podium w kategorii I dzięki pracy inżynierskiej pt. „Dynamiczna identyfikacja protokołu w systemach pułapkowych”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Kozakiewicza kierownika Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w NASK.

Celem pracy była analiza danych zebranych przy pomocy autorskiego systemu pułapkowego (honeypot). Cechą szczególną stworzonego systemu jest to, że bazując na otrzymanym payloadzie jest w stanie zidentyfikować w sposób w pełni zautomatyzowany protokół warstwy aplikacji.

II miejsce w tej samej kategorii zajął Arkadiusz Wróbel - aktualnie również specjalista z CERT Polska. Nagrodzono go  za pracę magisterską pt. „Analiza bezpieczeństwa stosu IwIP”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Marcina Peczarskiego jeszcze przed dołączeniem do NASK.

Cyberbezpieczeństwo jest dla resortu obrony narodowej jednym z priorytetowych obszarów działania, dlatego celem konkursu jest wyróżnianie autorów najlepszych prac, popularyzowanie wiedzy, budowanie świadomości i zainteresowania oraz inspirowanie środowiska akademickiego do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w formie zdalnej w dniu 11 grudnia 2020 r. 

Uchwała Kapituły Konkursu dostępna jest na stronie: (link)