Dr Rafał Lange z NASK w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka

Dr Rafał Lange, Kierownik Działu Badań Rynku i Opinii w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, został powołany do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Razem z innymi specjalistami – przedstawicielami środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych – będzie pracował nad koncepcjami rozwiązywania aktualnych problemów i współczesnych wyzwań, dotyczących dzieci i młodzieży.

– Jako Rzecznik Praw Dziecka wspieram działania mające na celu zapewnienie dzieciom harmonijnego i bezpiecznego rozwoju, z poszanowaniem ich godności i prawa do wychowania w rodzinie. Działam na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i zaniedbaniem. By skuteczniej realizować te zadania, postanowiłem powołać Radę Ekspertów, której działalność przyczyni się z pewnością do opracowania nowych rozwiązań problemów dotyczących dzieci i młodzieży, rozwiązań opartych na wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości – wyjaśnia Mikołaj Pawlak na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

Zdaniem Rzecznika dzieci i młodzież stoją aktualnie w obliczu dynamicznych zmian społecznych i wyzwań współczesności, dlatego poza bieżącą pomocą w pokonywaniu problemów z dostępem do pełnej realizacji ich praw, konieczne jest poddanie tej rzeczywistości szczegółowej analizie naukowej. - Jestem przekonany, że badania i prace Rady staną się cennym źródłem wiedzy dla świata nauki, a także dla instytucji i organizacji zajmujących się dobrem polskich dzieci i młodzieży – podsumowuje Rzecznik Praw Dziecka.

Wśród ekspertów, którzy weszli w skład Rady, znaleźli się: prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Rafał Lange z Państwowego Instytutu Badawczego NASK, dr Barbara Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Natasza Doiczman-Łoboda z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Anna Szewczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” we Wrocławiu, Dawid Radomski z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty w Warszawie, Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu.

Dr Rafał Lange jest Kierownikiem Działu Badań Rynku i Opinii w NASK, doktorem nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, adiunktem w Państwowym Instytucie Badawczym NASK i nauczycielem akademickim. W przeszłości dyrektor Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA, National Youth Research Correspondent na Polskę Dyrektoriatu Młodzieży i Sportu Rady Europy, realizował badania społeczne w Polsce i za granicą dla m.in. Rady Europy, Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, YMCA, British Council. Specjalność: socjologia młodzieży, socjologia Internetu, metodologia badań społecznych, Big data i data mining.