Projekt VARIoT w "Cybersecurity Awareness Calendar 2021”

W tegorocznym kalendarzu "Cybersecurity Awareness Calendar 2021” wydawanym przez European Cyber Security Organisation (ECSO) luty poświęcony jest tematyce Internetu Rzeczy (IoT) i bezpieczeństwa z tym związanego. Na kartach kalendarza pojawił się NASK-owy projekt VARIoT.

Celem projektu jest stworzenie usługi zapewniającej prezentację użytecznych informacji (ang. actionable information) dotyczących urządzeń Internetu Rzeczy, które mogą być przetwarzane ręcznie lub automatycznie, i które można wykorzystać w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniom IoT.

Wyniki projektu zostaną udostępnione za pośrednictwem Europejskiego Portalu Danych (EDP), a także za pośrednictwem innych interfejsów, np. przez platformę wymiany informacji o złośliwym oprogramowaniu (MISP). Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską (Connecting Europe Facility of the European Union) oraz polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kalendarz znajduje się na stronie ECSO: https://ecs-org.eu/documents/uploads/awareness-calendar-february.pdf