Nowa książka współautorstwa pracowników Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji NASK

Najważniejsze ustalenia zebrane w ramach projektu EUNITY zostały zawarte w książce “Cybersecurity Research Analysis Report for Europe and Japan. Cybersecurity and Privacy Dialogue Between Europe and Japan”, napisanej przez pracowników Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji NASK we współpracy z zagranicznymi kolegami.

Projekt EUNITY, którego celem było ułatwianie, rozwijanie i zachęcanie do dialogu między Europą a Japonią dotyczącego badań nad bezpieczeństwem i prywatnością oraz trendów i wyzwań w zakresie innowacji, realizowany był w NASK w latach 2017-2019.

Jednym z głównych celów EUNITY było rozpoznanie potencjalnych możliwości przyszłej współpracy między europejskimi i japońskimi ekosystemami badawczo-innowacyjnymi oraz decydentami. Dokonano tego poprzez identyfikację i mapowanie w zakresie  cyberbezpieczeństwa, planów i harmonogramów odpowiednich przepisów, polityk oraz programów na poziomie krajowym, Unii Europejskiej, a także w Japonii, jasno określając i ustalając priorytety wspólnych obszarów.

W książce “Cybersecurity Research Analysis Report for Europe and Japan.Cybersecurity and Privacy Dialogue Between Europe and Japan”, Pracownicy Zakładu Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji NASK wraz z Kolegami z japońskiego Nara Institute of Science and Technology, belgijskiego Center for IT and IP Law KU Leuven, hiszpańskiego Atos i francuskiego Institut Polytechnique de Paris, Institut Mines-Télécom Evry-Courcouronnes (IMT) zawarli najważniejsze ustalenia związane z analizą badań nad cyberbezpieczeństwem po stronie europejskiej i japońskiej, zebrane w ramach projektu EUNITY (https://www.eunity-project.eu/en/) koordynowanego przez IMT.

Więcej na temat książki  “Cybersecurity Research Analysis Report for Europe and Japan. Cybersecurity and Privacy Dialogue Between Europe and Japan”, autorzy: Felkner, A., Kadobayashi, Y., Janiszewski, M., Fantin, S., Ruiz, J.F., Kozakiewicz, A., Blanc, G. można znaleźć tu: https://www.springer.com/gp/book/9783030623111