Młodzież z całego świata o zielonym Internecie

Kilkadziesiąt młodych osób z całego świat spotkało się na pierwszym z serii webinarium w ramach Forum Młodych, które towarzyszy planowanemu na grudzień szczytowi cyfrowemu IGF 2021 w Katowicach.

 

Webinarium pod tytułem „3xG: Green Internet, Green Tech, Green Generation” było poświęcone temu jak nowoczesne technologie mogą pomóc przeciwdziałać zmianie klimatu lub pomóc przystosować się do jej nasilających się skutków. Technologie mogą służyć np. optymalizacji transportu czy wykorzystania energii do zasilania urządzeń w przemyśle, rolnictwie, miastach i gospodarstwach domowych. Tematem były też wyzwania, które generuje rozwój technologii – takie jak rosnąca ilość elektrośmieci i problemy z recyklingiem starych urządzeń a także pozyskiwanie surowców do wytwarzania elektroniki.  Perspektywę swoich krajów przedstawiali m.in. uczestnicy z Indonezji i Ghany.

 

Kolejne spotkania Forum Młodych IGF2021 będą się odbywały cyklicznie. Poświęcone będą społecznym i prawnym aspektom technologii internetowych, w tym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, polityce wobec globalnych cyfrowych gigantów. Młodzież będzie też działać w grupach roboczych, aby przed grudniowym szczytem wypracować rekomendacje i opinie na tematy, związane z przedmiotem szczytu.

 

Internet Governance Forum (IGF) to inicjatywa ONZ, w ramach której odbywają się różne konferencje, konsultacje. Jest to platforma wymiany myśli i wypracowywania rozwiązań w zakresie regulacji dotyczących Internetu i usług z nim związanych. Raz do roku organizowany jest światowy szczyt, na którym spotykają się przedstawiciele państw i organizacji zaangażowanych w tę tematykę. Polska początkowo miała być gospodarzem IGF 2020. Jednak szczyt w Katowicach został przełożony o rok ze względu na pandemię COVID – 19. Ponieważ stan pandemii trwa nadal, IGF 2021 zaplanowany został w formule hybrydowej. Mniejsza niż zwykle liczba uczestników spotka się w Katowicach. Natomiast większa będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniach online. Jednym z organizatorów szczytu i patronem serii webinarów jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.