NASK i Politechnika Białostocka rozpoczynają współpracę naukowo-badawczą

Państwowy Instytut Badawczy NASK, specjalizujący się w bezpieczeństwie cyfrowym i technologiach internetowych oraz Politechnika Białostocka będą wspólnie realizować badania naukowe i prace wdrożeniowe. Umowę w tej sprawie podpisali 24 maja: Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk i Dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej dotyczy wspólnych badań naukowych, prac wdrożeniowych, a także organizacji konferencji, stażów dydaktycznych i naukowych oraz wzajemnego wsparcia w pracach indywidualnych naukowców w trakcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Prace naukowe NASK obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych, a także rozwiązań służących cyfryzacji i rozwojowi zastosowań sztucznej inteligencji. Projekty badawczo-rozwojowe NASK dotyczą także nowych rozwiązań na rzecz rozwoju usług cyfrowych dla administracji w Polsce. 

- Efektem tej współpracy ma być stworzenie nowych, bardziej przyjaznych systemów, tak zwanych „without paper”, jeśli chodzi o tworzenie dokumentacji, zarządzanie aktami prawnymi, i to co najważniejsze – przepływ informacji - mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. - Nasze wspólne działania mają usprawnić i przyspieszyć działania administracyjne – podkreśla Rektor Politechniki Białostockiej.

- Nasze badania mają na celu skuteczne wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja, biometria, operowanie na wielkich zbiorach danych w celu podnoszenia bezpieczeństwa usług elektronicznych, zarówno dla cyfrowej administracji publicznej, jak i dla firm czy indywidualnych użytkowników – mówi Dyrektor NASK Wojciech Pawlak. – Porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką pozwoli nam poczuć siłę zaplecza naukowego ważnego ośrodka akademickiego w rozwoju EZD RP i poszerzać kompetencje cyfrowe w naszym Instytucie, w którym realizujemy zadania na rzecz naszego państwa i naszego społeczeństwa.  Współpraca z uczelnią pozwoli na twórcze wzmocnienie naszych zespołów badawczych, wymianę doświadczeń i interdyscyplinarne podejście do wyzwań, związanych z rozwojem i bezpieczeństwem współczesnej cyberprzestrzeni - dodaje Wojciech Pawlak.

Bezpośrednią współpracę z Politechniką Białostocką prowadzi Oddział NASK w Białymstoku.  Jednym z pierwszych zagadnień, które podejmą wspólnie specjaliści z NASK i PB będzie rozwój systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla administracji publicznej (EZD RP). Projekt, realizowany przez NASK, ma na celu stworzenie kompletnego systemu umożliwiającego bezpieczny, wydajny i oszczędny obieg dokumentacji elektronicznej w urzędach i instytucjach państwowych. System będzie dostępny dla instytucji publicznych bezpłatnie. 

- To emanacja hasła „nauka w służbie państwa” - mówi Mariusz Madejczyk, dyrektor oddziału NASK-PIB w Białymstoku - Budując tak potężne narzędzie, odkrywamy pewne obszary, w których ewidentnie potrzebujemy odpowiednich algorytmów. Takie zastosowania sztucznej inteligencji może nie tyle zastąpią człowieka w jego codziennej pracy, ale przynajmniej wesprą nas w podejmowaniu pewnych decyzji. Mówimy obecnie o skali kilkuset tysięcy urzędników, których praca będzie optymalizowana przez nowe zintegrowane rozwiązania i automatyczne systemy – podkreśla Mariusz Madejczyk.

 

W praktyce te nowoczesne rozwiązania są już teraz wykorzystywane przez NASK w ramach zadań CSIRT NASK (Computer Security Incident Response Team). CSIRT NASK jest zespołem reagowania na incydenty bezpieczeństwa (jednym z trzech na najwyższym poziomie w kraju). Zadania te obejmują m.in. obsługę incydentów zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, duże firmy z kluczowych dla społeczeństwa branż oraz przez indywidualnych użytkowników.