NASK na Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor NASK Wojciech Pawlak i Ilona Urbaniak, Kierownik Działu Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w Centrum AIDA w NASK biorą udział w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej. To doroczne spotkanie poświęcone jest nowościom technologicznym, a także uwarunkowaniom prawnym i rynkowym branży.

Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD. Projekt Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD jest realizowany przez NASK na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dane RPD (return path data) to informacje na temat aktywności użytkowników, które są rejestrowane przez dekodery telewizyjne i wysyłane do nadawców. Takie dane można wykorzystać do monitorowania zachowań widzów w celu skuteczniejszego docierania do nich z treściami reklamowymi. Dane RPD należą do kategorii Big Data. NASK przetwarza dane z blisko 0,5 miliona urządzeń odbiorczych (dekoderów). Średnia liczba napływających rekordów to 25 milionów dziennie.

Oprócz prezentacji projektu w trakcie konferencji przewidziana jest dyskusja na temat komercjalizacji wyników pomiarów RPD, w której weźmie udział Dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej odbywa się w dniach 26-27 maja on-line. Jest organizowana przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej oraz Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL. Wezmą w niej udział przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także instytucji regulacyjnych, parlamentu oraz Rządu w tym Marek Zagórski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.