Eksperci NASK w nagrodzonej przez NATO grupie analityków

Międzynarodowa grupa badawcza, zajmująca się analizą zagadnień z obszaru IoT w kontekście wykorzystania militarnego oraz do obrony ludności, otrzymała nagrodę STO (Science and Technology Organization) – naukowej komórki NATO. Grupa powstała z inicjatywy prof. Marka Amanowicza i pracowali w niej m.in. naukowcy z NASK.

W ramach grupy współpracowali eksperci z Polski, USA, Niemiec i Norwegii. Tematem prowadzonych badań była m.in. rola urządzeń Internetu Rzeczy w pozyskiwaniu informacji w miastach, w łagodzeniu skutków katastrof, ale też w typowo militarnych zastosowaniach, takich jak zwiad taktyczny czy wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. 

Obok prof. Marka Amanowicza - który był inicjatorem i mentorem grupy - w pracach analitycznych uczestniczyli: profesor Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz oraz doktorzy Michał Marks, Mateusz Krzysztoń i Andrzej Sikora.

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że prace grupy dostarczyły cennej wiedzy o tym jakie korzyści płyną z zastosowania systemów IoT oraz jakie wiążą się z nimi zagrożenia. „Grupa przygotowała wiele publikacji oraz trzy prototypy rozwiązań przeznaczone do dalszych prac analitycznych i eksperymentów. Zawierały one innowacyjne elementy architektury i modele danych oraz oprogramowanie pośredniczące, pozwalające na współpracę wojskowych systemów zarządzania i kontroli  z urządzeniami IoT” – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Jak dodano, nowe rozwiązania zostały pomyślnie wykorzystane do oceny złożonych scenariuszy operacyjnych NATO w celu określenia jaki wpływ systemy IoT mogą mieć na przyszłe operacje NATO w miastach. Wykonane prace badawcze pozwoliły też na ocenę możliwości i ograniczeń zastosowania tego typu systemów do budowania świadomości o zagrożeniach i wspierania decyzji.